„Автомагистрали-Черно море“ АД ще добива варовици от находище „Хитрино-4“

„Автомагистрали-Черно море“ АД ще добива варовици от находище „Хитрино-4“, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.  Шуменското дружество „Автомагистрали-Черно море“ АД ще добива строителни материали – варовици, от находище „Хитрино-4“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето днес, с което дружеството е определено за концесионер. Находище „Хитрино-4“ е разположено в землището на с. Сливак, област Шумен. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще инвестира над 480 хил. лв. в производствената дейност. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 1.8 млн. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е Хитрино.