Адв. Ирена Стасинопулу: Регионален център за правно консултиране помага безплатно на великотърноци

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Регионален център за безплатно правно консултиране помага на великотърноци. Той е създаден към Адвокатски съвет на Великотърновската адвокатска колегия през май и вече има десетки решени казуси. Има и заведени дела. Повече за работата на структурата ни разказва в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново адв. Ирена Стасинопулу, ръководител на Центъра.

 

Фокус: Адв. Стасинопулу, от кога функционира Центъра за осигуряване на безплатна правна помощ на граждани във Велико Търново и има ли други подобни в страната?

Ирена Стасинопулу: Регионалният център за консултиране е създаден към Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия. Реално той започна работа на 4-ти май тази година. Центърът е създаден, след като бе изменен Закона за правната помощ и бе дадена такава възможност – към всички адвокатски колегии в страната да се създадат Регионални центрове за консултиране, под ръководството на Националното бюро за правна помощ. Нашият център, във Велико Търново, бе петият открит в страната. Към настоящия момент в България функционират 10 такива.

Фокус: Колко са членовете, които оказват тази безплатна помощ и те безвъзмездно ли го правят или тяхното заплащане е регламентирано по някакъв начин?

Ирена Стасинопулу:  Всички адвокати от Великотърновска адвокатска колегия, които са вписани в Националния регистър към Бюрото за правна помощ могат да се включат и да дават такива безплатни правни консултации. Изготвя се специален списък, който се одобрява от Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия. Към настоящия момент желание са проявили и са включени в този списък 26 адвоката. Всички те са и регистрирани и в Националното бюро за безплатна правна помощ. Какво означава безплатна правна помощ? Всъщност колегите консултират съответните физически лица, които са от уязвимите социални групи. Заплащането се получава от Националното бюро за правна помощ, с бюджетни средства.

Фокус: Какъв е редът, по който хората трябва да се обърнат към Вас?

Ирена Стасинопулу: Ние имаме приемно време – всеки вторник и четвъртък от седмицата от 14.00 до 17.00 часа.  Центърът се намира на ул. „Цанко Церковски“ 39, във Велико Търново. Това е сградата на адвокатските кантори зад Съда, стая 106. Имаме и телефон, на който гражданите могат да се запишат за консултации. На него те могат да звънят всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Номерът е 062/ 60 30 64. На този телефон те могат да се обадят, да кажат, че искат да ползват безплатна правна помощ. Има служител от Великотърновската адвокатска колегия, който отговаря постоянно. Чрез него хората, които имат нужда от правна помощ, могат да получат информация за това какви документи са им необходими, за да им бъде предоставена тя.

Фокус: След като Центъра функционира от месец май, предполагам, че вече има случаи, в които сте помогнали. Има ли заведени дела и кои са най-интересните от тях, ако е възможно да направим някакво обобщение?

Ирена Стасинопулу: Да, но първо искам да кажа, че ние предоставяме безплатна правна консултация по всякакви въпроси, по които гражданите считат, че имат нужда от помощ. Съответно, ако наистина техният случай е такъв, че да води последяващи стъпки за завеждане на дело, колегата адвокат, който консултира, подготвя и комплектува преписка и я изпраща до Националното бюро за правна помощ в тридневен срок. След това съответното лице получава, безплатно разбира се, първична правна помощ. Това означава, че му се осигурява адвокат, който да подготви документите и да води делото в Съда по съответния казус. Това е изключително облекчена процедура, по която гражданите могат да си поставят проблемите в съда. Към момента вече имаме около 15-17 случая. 12 от тях са с придвижени молби за завеждане на дело.

Фокус: С какви проблеми се обръщат най-често към вас хората?

Ирена Стасинопулу: Основно ни търсят по трудово – правни въпроси. Също така имаме един казус за семейни-наследствени въпроси. Гражданите могат да се обръщат към нас и по, имахме вече такъв случай, по проблеми свързани с администрациите – когато трябва да подадат някакви документи или да получат някаква услуга. Ако те не знаят към кого да се обърнат, могат да получат консултации и в тази насока. Това пак са правни въпроси. Всяко едно лице, което счита, че има проблем от такова естество може да се обърне към нас и съответния колега, който разглежда случая, ще му даде насока.

Фокус: Казахте 15-17 случая, това означава, че Центъра набира популярност сред гражданите. Как работите по този въпрос – за популяризирането на услугата?

Ирена Стасинопулу: Точно така, услугата набира все по-широка популярност. Много ще се радвам, с помощта и на медиите, да се стигне до колкото може по-голям кръг от лица, защото има много граждани, които имат нужда от консултация, но не могат да си я позволят, и попадат в групата на социално уязвимите лица. Популяризирането става по много начини – чрез различни медии. Изготвили сме и сме разлепили на определени места плакати с информация какво представлява Регионалния център за консултиране и какви документи трябва да се представят. Такива има в Бюрото по труда, Инспекцията по труда. Работим съвместно и с Дирекция „Социално подпомагане“ и се опитваме по всякакъв начин да популяризираме услугата.

Фокус: Това е много полезно за гражданите, които имат нужда, но нямат възможност.

Ирена Стасинопулу: Да, така е. Гражданите трябва да знаят, че имат права и, че вместо да използват информация само от интернет, или да се питат „от уста на уста“, е най-добре, когато смятат, че имат някакъв правен проблем, да се обърнат към Центъра, защото ще получат консултация от колеги адвокати.

Луиза ТРАНЧЕВА