Административен съд – Благоевград даде ход на делото по казуса с кмета на общината инж. Румен Томов

Благоевград. Административен съд – Благоевград даде ход на делото по казуса с кмета на общината инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. То е във връзка с отказа на Общинска избирателна комисия – Благоевград да прекрати пълномощията на кмета инж. Томов за това, че същият е нарушил чл. 41 от Закона за местната самоуправа и местната власт (ЗМСМА). Делото започна с изслушване на всички заинтересовани страни – ПП ГЕРБ, партия МИР, Нова Алтернатива и Свобода и адвокат Мила Кривачка, която е процесуален представител на кмета Томов.

Съдя по делото бе Димитър Узунов, който постанови 3-дневен срок, в който страните по делото да представят своите писмени изложения.

След края на делото адв. Албина Анева, представляваща партия МИР заяви, че жалбите на четирите партии са били разгледани и връчени на ответника. Тя отбеляза, че възражения и много подробен отговор е бил даден от е процесуалния представител на инж. Румен Томов. „С това възражение се правеше искане да не бъдат разгледани жалбите и да бъдат приети за недопустими, което възражение аз намирам за изцяло неоснователно. На първо място ние твърдим, че жалбите ни са подадени в срок, че са съответно депозирани от ръководствата на партиите, които се –представляват от председателите. Конкретно за нашата за нашата жалба от партия МИР дори имам генерално пълномощно още в хода на започване на местните избори да представлявам партията, да обжалвам решенията на ОИК, както и да я представлявам в съдебните дела. За нас безспорно е налице нарушения на чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местната самоуправа и местната власт, което не подлежи на тълкуване“, каза още адв. Анева.

Като административен орган, произнесъл оспорения акт, адв. Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград коментира, че процедурата по издаването на решението е била спазена изцяло. Той подчерта, че са били събрани всички доказателства, за да може да заседавта на 20 декември и да произнесът своето решение. „Както казах и в съдебната зала оставям преценката на съдебния състав – до колко нашето решение е законосъобразно и до колко с него не нарушихме нормите на ЗМСМА. Така, че моят коментар се свежда до това ще изчакаме решението на съда. Ако бъде върнато на ОИК – Благоевград с указания за произнасяне и прекратяване пълномощията на кмета, то ще насрочим заседание на комисията и съответно ще произнесем наше последващо решение“, посочи адв. Мартин Бусаров. В хода на делото бе коментирано, че на заместник-председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград е даван документ на ръка, който не е бил входиран навреме от него. В тази връзка адв. Бусаров каза, че не съществува възможност за завеждане на документ със задна дата. „На 29 ноември 2019 година съвсем коректно обновихме сайта на Общинска избирателна комисия – Благоевград с начин за комуникация. Там е посочен моят личен номер. Отделно от това сме дали редът, по който следва да се завеждат документи, тъй като от ЦИК ни е указал, че след изборен период трябва да бъдем достъпни“, допълни адв. Мартин Бусаров.

Адвокат Мила Кривачка, която е процесуален представител на кмета инж. Румен Томов от своя страна каза, че разчита на компетеността на съдията. „Смятам, че той ще остави жалбите бе разглеждане и ще прекрати делото. Държа да отбележа, че дори да допусне делото да бъде разгледано по същество, то в рамките на предвидения срок, моят доверител е предприел необходимите действия, в които Законът не изисква краен резултат, но той и това е направил, тъй като към 4 декември фирмата му е била прехвърлена“, добави адв. Кривачка. Тя посочи, че освен това инж. Румен Томов в срок е уведомил двете страни – Общинска избирателна комисия – Благоевград и Общински съвет – Благоевград.

Ливия НИНОВА