Административен съд – Варна участва в двустранен обмен с Административен съд – Вилнюс, Литва

Административен съд – Варна участва в двустранен обмен с Административен съд – Вилнюс, Литва, по Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение в периода от 13 ноември до 17 ноември 2017 г. Това съобщиха от пресцентъра на съда. В рамките на обмена съдиите – Марияна Бахчеван, Веселина Чолакова, Дарина Рачева и Христо Койчев посетиха Република Литва, като имаха срещи с техни колеги в Административния и в Районния съд в гр. Вилнюс, както и в Националната съдебна администрация на Литва. Магистратите имаха среща и взеха участие в разговори със заместник председателя и съдии от Върховния административен съд на Литва. Програмата включваше и среща с Главния прокурор, заместник главния прокурор и прокурор от Главната прокуратура на Литва, на която беше представена организацията на работа и функциите на тази институция. Българските съдии бяха приети и от председателя на Конституционния съд на Литва, съвместно с още трима конституционни съдии, които споделиха своето становище за ролята на Конституционния съд в защита правата на гражданите.
В изпълнение на условията на двустранния обмен, предстои петима съдии от Административен съд гр. Вилнюс да посетят Варненския административен съд в края на пролетта на 2018-та година.