Административен съд-Видин  потвърди решението за избора на кмет на община Брегово 

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Административен съд-Видин отхвърли жалбата на Милчо Лалов Въков, кандидат за кмет на община Брегово за изборите за кмет и общински съветници проведени на 27 октомври.

Основно и единствено твърдение за нарушение на изборния процес посочено в жалбата, е че обявените за недействителни бюлетини са всъщност действителни и те са достатъчни за спечелването на избора на първия тур от оспорващият решението на Общинска избирателна комисия Брегово.

След извършените съдебно техническа и математическа експертизи, се потвърждава, че оспорените 78 бюлетини, броени в полза на жалбоподателя, не променят резултата от избора на първи тур в изборния ден. Недоказано остана и твърдението за попълнени празни бюлетини със изчезващо мастило– 64броя.

От събраните по делото доказателства, се налага извода, че при провеждането на избор за кмет на община Брегово не са били допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение.

В решението на съда, постановено на 25 ноември се посочва, че жалбата е неоснователна, обжалваният акт е законосъобразен и като такъв Административен съд Видин, следва да потвърди Решение № 111 – МИ от 04.11.2019г. на Общинска избирателна комисия Брегово за определяне на резултатите от изборите за кмет на общината.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.