Административен съд-Пазарджик остави без разглеждане жалбата срещу местния референдум в село Синитово

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Пазарджик. Със свое определение троен състав на Административен съд – Пазарджик остави без разглеждане и прекрати производството по административно дело, образувано по жалба на Областен управител на област Пазарджик, против решение, прието на заседание на Общински съвет Пазарджик, съобщиха от администрацията на съда. С обжалваното решение е одобрено предложението за провеждане на местен референдум в кметство Синитово, общ. Пазарджик по следните въпроси: „1.1. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“„1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“„1.3. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“. В мотивите си за оставянето без разглеждане на жалбата на областния управител, съдът е посочил, че на обжалване подлежи само отказът за произвеждане на местен референдум от страна на общинския съвет, поради което е регламентирал правомощията на административния съд само и единствено по отношение на постановения отказ. В текста от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не е предвидено как следва да се произнесе съдът в случаите на оспорване на решение за провеждане на референдум, тъй като волята на законодателя е била единствено на обжалване да подлежи отказът за провеждането му“, се казва също в определението. Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.