Административен съд – Смолян отмени наредба на Общински съвет – Девин

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Смолянският административен съд с Решение № 31/29.01.2020 г. по адм. дело № 485/2019 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян разпоредбите на чл. 6, т.1-7 от Наредбата за условията и реда  за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и прекарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин, приета с решение №212 по протокол № 18/12.11.2012г. на Об.С-Девин. Това съобщиха от Административен съд – Смолян.

В мотивите си съдът приема, че протестираните текстове от наредбата касаят обществени отношения правно уредени в акт от по-висока степен, при което тези разпоредби се явяват незаконосъобразни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.