Административен съд – Смолян отмени наредба на общински съвет – Неделино

Снимка: Информационна агенция "Фокус". Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бивш съдия и срещу адвокат за опит да окажат въздействие върху свидетели по наказателно дело

С Решение № 289/12.07.2018 г. по адм. дело № 119/2018 г., Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян като незаконосъобразна Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Неделино, приета с Решение №213 по Протокол №22/19.12.2012 г. на Общински съвет – Неделино. Това съобщиха от Административен съд – Смолян.

В протеста се сочи, че наредбата е приета на заседание на ОбС – Неделино в нарушение на чл.26 от ЗНА, като проекта за същата не e бил публикуван за обсъждане, при което е допуснато съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност, обосноваваща нейната отмяна. В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен. Наредбата  е издадена при допуснати нарушения на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,  представляващи съществени такива по смисъла на чл.146, т.3 от Административно-процесуалния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.