Административен съд – Смолян потвърди две наказателни постановления, издадени на водач на автомобил, препречил пътя с колата и отказал да изпълни полицейско разпореждане да я премахне

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Административен съд – Смолян потвърди две наказателни постановления, издадени на водач на автомобил, който препречил пътя с автомобила си и отказал да изпълни полицейско разпореждане да го премахне. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян. На 18.11.2018г. около 16:40 часа в гр.Смолян на ул.“Хаджи Иван Бечев“, до бензиностанция, 22-годишният А.К. от гр.Смолян, като водач на собствения си автомобил  и участник в движението, създава пречки като с автомобила си прегражда път II-86 с цел да попречи на нормалното движение по пътя, с което е нарушил чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП, за което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 100лв. на основание чл.177 ал.1 т.8 от ЗДвП. По същото време и на същото място водачът извършил и друго нарушение – не изпълнява устно разпореждане на  полицейски орган, упълномощен да регулира и контролира движението, за което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 50лв. и е лишен да управлява МПС за срок от 1 месец. След обжалване на наказателните постановления, Административен съд – Смолян потвърждава и двете наказателни постановления. В мотивите на съда се сочи, че на първо място,въз основа на свидетелските показания се установява категорично, че от страна на А.К. е извършено препречване на пътя, с което безспорно е създал пречки за движението. От доказателствата по делото е видно, че идеята на протеста срещу високите цени на горивата е била да се блокират бензиностанциите. Няма доказателства по делото протестът да е бил разрешен, така че действията на А.К. не са част от разрешени протестни действия на определено място и в определен ден. Дори е установено, че първоначално пътят е преграден от две коли, но след разпореждане на органите на пътната полиция, другият водач е преместил автомобила си, докато А. К. е отказал да направи същото. Доказателствата сочат, че вмененото на А. К. административно нарушение е осъществено от обективна и субективна страна. Съдът приема, че не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на самото наказателно постановление и го потвърждава.  По отношение на другото извършено нарушение, съдът в мотивите си сочи, че нормата на чл. 6, ал.2 ЗДвП вменява в задължение на участниците в движението да  изпълняват разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение. Нормата е ясна и не се нуждае от тълкуване. Фактическата обстановка по делото е установена безспорно. Не се спори и относно наличието на издавено разпореждане от страна на компетентен орган за преместване на собственото на А.К. МПС, с което е преградил ул. „Хаджи Иван Бечев“. Очевидна е логическата връзка между издаденото разпореждане и освобождаването на движението по пътното платно. След като автомобила на А.К. е спрян напряко на пътното платно, то  логически препятства нормалното движение. Съдебният състав счита, че липсва по делото и факт, който да сочи, че за водача е било невъзможно да премести автомобила си. Според съда поведението на А.К. е било демонстративно и подчинено именно на целта да прегради пътното платно като форма на протест, който при това не е бил разрешен по съответния ред. Наказателното постановление, издадено за това нарушение също е потвърдено от Административен съд – Смолян.

С цел подобряване на пътнотранспортната обстановка и осигуряване на безаварийно и безопасно движение по пътищата, ОДМВР – Смолян приканва водачите на пътни превозни средства да спазват правилата за движение и да изпълняват разпорежданията на органите на реда.