Административният съд в Кюстендил е прекратил производствата срещу текстове от две общински наредби в Кюстендил

Кюстендил. Административният съд в Кюстендил е прекратил производствата срещу текстове от две общински наредби в Кюстендил. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от пресофиса на съда. Едната наредба е свързана с наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за която е констатирано от страна на Прокуратурата, че има норми в противоречие на по-висши административни актове и закони. Другата наредба е за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Част от тестовете в тези наредби са били оспорени пред административен съд – Кюстендил. В същото време са постъпили уведомления от страна на председателя на Общински съвет – Кюстендил, в които е посочено, че са приети нови наредби, в които са отстранени оспорените текстове. Поради тази причина образуваните съдебни производства са прекратени.

Венцеслав ИЛЧЕВ