Административно дело относно санкция на община Шумен бе отложено за месец март

Административно дело относно санкция на община Шумен бе отложено за месец март, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. То е образувано във връзка с обжалване от страна на Община Шумен на решения за налагане на финансови корекции от управляващия орган на ОП „Региони в растеж, заради открити нередности при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ при реализацията на проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“. Днешното съдебно заседание касаеше определената финансова корекция от 418 529,94 лв., във връзка с проведена открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в СУ „Трайко Симеонов“, която не следва да бъде верифицирана при обработка на следващи искания за плащания. В съдебната зала присъства само адвокат Калоян Топалов, който защити позицията на МРРБ. Управляващият орган е установил незаконосъобразно отстраняване на един от участниците в процедурата, както и  незаконосъобразни методики за оценка на участниците. Съдът прие, че не следва да се произнася с решение до представяне в цялост на административната преписка и отложи делото за 12 март. „Все още сме в процес на доказване. Мога да кажа лично, че по този тип казуси има трайно установена практика, както на административните съдилища така и на ВАС, очаквам решението да бъде положително за нас,  да бъде оставена без уважение жалбата на кмета на община Шумен, доколкото пак казвам, че като цяло нарушенията са типови и вече има установена трайна практика на съдилищата“, заяви след заседанието адвокат Калоян Топалов. Административни дела във връзка с оспорените от община Шумен финансови корекции, наложени от управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, са насрочени на 21 февруари- от 10, 10.30 и от 11 часа.

Ивелина ИВАНОВА