Адриана Григорова, „Социално подпомагане” – Варна: Подпомагаме над 1 000 семейства, в които се отглеждат деца с трайни увреждания

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Григорова, колко са постъпилите заявления-декларации за предоставяне на безплатни винетни стикери на хора с увреждания и започна ли тяхното раздаване?

Адриана Григорова: 7 040 заявления-декларации за предоставяне на безплатни винетни стикери на хора с увреждания са приети в социалните дирекции във Варна. Към момента вече са раздадени 4 700 стикера. Право на безплатни винетни стикери имат лицата с 50 или над 50% намалена трудоспособност или вид степен на увреждане, както и семейства, в които се отглеждат деца с трайни увреждания до завършване на средното им образование. Семействата имат право на безплатен винетен стикер за един собствен или семеен лек автомобил с обем на двигателя до 2 000 куб. см и мощност до 160 конски сили. Прави впечатление, че всяка година броят на отпуснатите безплатни винетни стикери в региона се увеличава. През 2016 година са отпуснати общо 9 849 винетки.

Фокус: Настъпиха промени по отношение на помощите, които се отпускат за семействата, в които се отглежда дете с трайно увреждане. В какво се изразяват те?

Адриана Григорова: Семействата на деца с увреждания ще получават повече средства, като месечната помощ се предоставя независимо от доходите на семейството. Със Закона за държавният бюджет се промени една месечна помощ, тоест това е предоставянето на нов вид месечна помощ, която е за отглеждане на деца с трайни увреждания. Целта на помощта е подпомагане на семействата при отглеждането на децата с трайни увреждания в семейна среда. Тази месечна помощ не зависи от техните доходи, а зависи от вида и степента на увреждането и дали детето се отглежда в семейството на родители или е настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство. През тази година за отглеждане на дете с 90 и над 90 на сто степен на увреждане семействата ще получават месечна помощ от  930 лева. При отглеждане на дете със 70 до 90 процента степен на увреждане семействата ще получават месечно по 450 лева, а при отглеждане на дете с 50 до 70 на сто степен на увреждане – 350 лева. Ако детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство, отпусканата месена помощ е различна – за дете с 90 и над 90 на сто степен на увреждане семействата ще получават месечна помощ от  490 лева, за дете със 70 до 90 процента степен на увреждане семействата ще получават месечно по 420 лева, а при отглеждане на дете с 50 до 70 на сто степен на увреждане – 350 лева.

 Фокус: Колко са семействата, които подпомагате към момента?

Адриана Григорова: Социалната дирекция във Варна подпомага над 1 000 семейства, в които се отглеждат деца с трайни увреждания. Както  казах, от началото на годината семействата на деца с увреждания ще получават повече средства, като месечната помощ се предоставя независимо от доходите на семейството. Промените са заложени в Закона за интеграция на хората с увреждания и в Закона за семейните помощи за деца. Към настоящия момент на това основание от Закона за семейните помощи за деца се подпомагат 1 110 деца. Най-голям е относителният дял на децата, които са със степен на увреждане  50 до 70% – 54%. 21% са децата, които са със степен на увреждане 70 до 90 процента. Най-малък е относителният дял на децата с най-сериозни увреждания – 90 и над 90 на сто степен на увреждане. Във връзка с промените искам да уточня, че родителите и осиновителите на деца с трайни увреждания не е необходимо да подават молби в социалните дирекции. Ние издаваме заповед, с която прекратяваме старата помощ, която беше в по-нисък размер и отпускаме новия, по-висок размер от 1 януари.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА