Адриана Петрова, гл. експерт по приобщаващо образование: Обновени са отоплителните системи в 3 детски градини и 7 училища във Варна

Снимка:Радио "Фокус"

Училищата и детските градини във Варна имат готовност за посрещане на зимата. Отоплителните инсталации по места са в пълна готовност при евентуално падане на температурите, предвидени са и алтернативни уреди при аварии. Това каза на заседание, посветено на зимната подготовка в града, Адриана Петрова главен експерт по приобщаващо образование в ресорната дирекция в Общината, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. „С цел да се създадат необходимите условия за нормално функциониране на общинските образователни институции и да не се допуска прекъсване в учебния и възпитателния процес, още през летните месеци са предприети необходимите действия по текущото обновяване на отоплителните инсталации“, обясни тя. Експертът посочи, че са ремонтирани отоплителните системи в три детски градини и седем училища.

Всички отоплителни съоръжения са преминали задължителен ежегоден преглед в лицензиран технически надзор, съгласно изискванията на съответните наредби. Всички образователни институции във Варна имат сключени договори с доставчици на горива, топло- и електрическа енергия. Условията за доставка на газьол позволяват доставките да се извършват регулярно, в зависимост от капацитета на цистерните и възникналите потребности на училища и детски градини. Предприети са и мерки за осигуряване на алтернативно отопление.

Част от отоплителните инсталации с природен газ, при необходимост могат да се настроят в режим на работа с газьол. В детските градини са инсталирани климатици, които при необходимост също могат да се използват за основно отопление при аварии. В училище „Добри Войников“ в село Каменар е закупен генератор за осигуряване на аварийно електрозахранване. Набелязани са конкретни мерки за осигуряване на пожарна безопасност през отоплителния сезон. Направена е профилактика на горелки, котли и отоплителни инсталации. След приключване на последните занятия, нощно време и в неучебни дни, с цел предотвратяване на замръзването на отоплителните инсталации, огнярите периодично ще следят и ще предприемат необходимите мерки за предотвратяване на аварии.

Осигурени са и необходимите количества пясък и сол за опесъчаване на тротоари, стълбища и пътеки, с цел привеждането им в състояние на безопасност. Във всяко училище и детска градина има гребла за почистване. Изготвени са по места и графици за почистване от помощния персонал при валежи от сняг. На педагогически съвети са приети планове за обучение при зимни условия. Класните ръководители в часа на класа ще провеждат минутка за безопасни условия на обучения и възпитание на учениците при зимни условия, каза още Адриана Петрова.

Диана СТОЕВА