Айля Сюлейманова, Община Велико Търново: Няма съществена промяна в броя на приемните родители на територията на Великотърновска област за последната година

Няма съществена промяна в броя на приемните родители на територията на Великотърновска област за последната година. Подадените заявления за периода 2016/2017 година са едва 11. Всички направени запитвания са одобрени. Общият брой на приемните семейства е 138. Повече за услугата „Приемен родител“, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с Айля Сюлейманова, главен експерт Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в местната администрация.

 

Фокус: Г-жо Сюлейманова, колко са приемните семейства на територията на Великотърновска община и в колко от тях са настанени деца?

Айля Сюлейманова: Утвърдените приемни семейства на територията на общината са 26. В 14 от тях има настанени деца, а останалите 12 са свободни.

Фокус: За тези 12 семейства тече ли процедура за настаняване и има ли конкретна причина там да няма деца?

Айля Сюлейманова: Те са подготвени за настаняване на дете, но в момента няма такова, което да отговаря на техния профил, за да бъде то настанено при тях. Ако едно приемно семейство е посочило, че иска момиче, на възраст от 1 до 5 години, което да е здраво, към момента нямаме такова дете, в нито една институция, за да бъде настанено то при тях, ние оставяме семейството без дете. Давам само пример.

Фокус: Какво включва процедурата по настаняване, след като едно семейство или даден родител бъдат одобрени? Те сами ли определят критериите, по които да си изберат дете?

Айля Сюлейманова: След като бъдат утвърдени, в момента на кандидатстване, те попълват едно заявление. В него се посочва на каква възраст искат да е детето, дали етническата принадлежност  е от значение за тях, дали да е с увреждания или не, както и полът. Те си посочват за какво дете искат да се грижат.

Фокус: На какви критерии трябва да отговаря семейството или път даден човек, за да бъдат утвърдени като приемни родители? Предполагам, че има и самотни хора, които гледат деца?

Айля Сюлейманова:  Да, има и такива. За да бъде настанено дадено дете в някое семейство или при приемен родител, в дома на този човек трябва да има достатъчно пространство. Освен това хората трябва да са психически и физически здрави, да не са лишени от родителски права, да не са осъждани и това е в общи линии. Ако има нещо допълнително, което да притеснява социалните работници, те си го проучват.

Фокус: Във всеки един дом, преди да бъде утвърден той за приемен, ли ходи социален работник?

Айля Сюлейманова:  Всяко едно лице, което реши да стане приемен родител, трябва да дойде в Общината, да си подаде заявление. Към него се прилагат  декларация,  документ за психическото и физическото им здраве, свидетелство за съдимост. Нужни са и две препоръки, изготвени от две различни лица, които да препоръчат кандидата за приемен родител.

Фокус: Вие казахте, че има деца в 14 семейства, това означава ли и, че децата са 14?

Айля Сюлейманова: Не, те са 15. В едно от семействата имаме настанени две сестри.

Фокус: Има ли деца с увреждания, които са настанени в приемни семейства?

Айля Сюлейманова: За Великотърновска община няма, но в областта имаме деца с увреждания, които са настанени в приемни семейства. От 1-ви ноември 2016 година услугата се предоставя на областно ниво. На територията на областта децата с увреждания, които са настанени в приемни семейства, са 11. Общият брой на децата, настанени в такива е 126. Те са разпределени в 91 приемни семейства.

Фокус: Това означава, че деца от Свищовска община могат да бъдат настанени в приемни семейства в община Велико Търново и обратното?

Айля Сюлейманова:  Да. Детето може да е от цяла България. Ние търсим най-близките места, но това не винаги се получава. Няма някакви критерии за общини. Но регистрацията на приемни семейства си е по области. В нашата област има в момента действащи 91 приемни семейства, а общо утвърдените са 138.

Фокус: Останалите чакат деца?

Айля Сюлейманова:  Да, в областта има 47 свободни приемни семейства. Те нямат настанени деца, но са утвърдени, тоест те са подходящи да предоставя приемна грижа.

Фокус: Може ли да се направи някаква съпоставка дали броят на приемните родители се увеличава, намалява или се запазва като константа? Има ли хора, които проявяват интерес към този вид услуга?

Айля Сюлейманова:   Не мога да кажа, че семействата се увеличават, тъй като от стартиране на проекта за 2016/2017 година имаме подадени само 11 заявления. Останалите семейства са от предходния проект.

Фокус: Какъв е периодът, в който едно дете може да остане в дадено приемно семейство?

Айля Сюлейманова:  Детето остава до 18-годишна възраст, ако през този период не бъде осиновено или реинтегрирано, тоест върнато при родителите си. Максималният срок, в който може да остане в приемно семейство е до 18 години, ако учи – до 20. Целта не е тези деца да останат до 18 години в приемните семейства, а да бъдат реинтегрирани. Това са първите опити , които правим – да ги върнем в семейната среда и да помогнем на родителите да си вземат децата.

Фокус: Има ли реинтегрирани деца?

Айля Сюлейманова:  Да, има такива случай, но не мога да кажа точна цифра. По-голямата част от децата са осиновени. До момента имаме и само един случай, при който дете е изведено от дадена институция, настанено е в приемно семейство и после отново е върнато в институцията.

Луиза ТРАНЧЕВА