Акад. Иван Радев: Редица изследователи и критици правят опит да наложат отец Матей Преображенски като пълноценен участник в българската възрожденска литература

Велико Търново. Редица изследователи и критици правят опит да наложат отец Матей Преображенски като пълноценен участник в българската възрожденска литература. Това каза за Радио „Фокус“ –Велико Търново  академик Иван Радев във връзка с 190-годишнина от рождението на българския възрожденец. Той посочи имената на Илия Пехливанов, Атанас Лазовски, Георги Тахов и други. Още през 80-те година се актуализира въпросът за вписването на българския възрожденец в актива на българската литература.  Според акад. Иван Радев някой от книгите на отец Матей трябва да продължат да се преиздават.  „Той е защитник на православната вяра и неговите религиозно проповеднически съчинения са преиздавани няколкократно до наши дни. Той е органично свързан с  битово-поминъчната същност и лице на българския живот. Според мен той е най-пълноценно осъществилата се личност сред племето на будителите.  Отец Матей е просветител. Отец Матей е будител. Отец Матей е личността, която революционизира българската общност не в сферата на политическото, на събитийното, а в сферата на духа, на гражданската активност. Това са будителите. По моя преценка типичната фигура на будителя се разкрива чрез този вид присъствие на отец Матей Преображенски. Но въпреки, че е великолепен моралист, полемист, според мен тези книги не му отреждат място в естетическия развой“, посочи акад. Радев. Той припомни, че в този период творят Любен Каравелов, Васил Друмев, Илия Блъсков  и Христо Ботев. „С гражданско-политическите си идеи Матей Преображенски е на гребена на своята съвременност. Като книжовник проявите му не са в такт в патриотичния му идеал, с търсеният и достоянията на художествената литература“, допълни акад. Иван Радев. Той подчерта, че Свое място в българската литература отец Матей има основно и единствено чрез книгата си „Зашита на Православието“. По думите му тази книга е ярко открояващо се явление в контекста на 60-70-те години. „Там е духовникът, защитник на християнската вяра. Там е полемистът. Там е личността, която е загрижена за българската общност. Там е  дори и човекът с ярко изразено чувство за съвременност и т.н.“, заяви акад. Иван Радев.

Надежда КРЪСТЕВА