Актуални възможности за работодатели да повишат квалификацията на своите служители бяха представени в Кюстендил

Кюстендил. Актуални възможности за работодатели да повишат квалификацията на своите служители бяха представени в Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. На организираната от страна на Областния информационен център в града информационна среща беше представена и възможността как фирмите могат да подобрят производствения си потенциал с европейски средства. В първата част на срещата бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Тя е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. Другата възможност за бизнеса, която беше представена на информационната среща, е процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”  2014 – 2020 г. Целта на процедурата е  подобряване на производствения  капацитет на МСП с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Допустими да кандидатстват са малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) и развиващи своята основна икономическа дейност в сектори, определени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия.

Венцеслав ИЛЧЕВ