Актувани са 274 дка имоти на Сливенските минерални бани

 

Областната администрация състави актове за частна държавна собственост на 36 имота на Сливенските минерални бани с обща площ от 273 642 кв. метра. Задачата е била възложена от областния управител Чавдар Божурски, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

18 от 36-те имота са предназначени за тревни площи и озеленяване, а останалите – за курортни дейности, изграждане на хотели, санаториуми, паркинг, магазин и други обекти от обществено значение.

Първият етап на актуването бе извършен от областната администрация през 2010 г. и обхвана 43 имота, за които данните от Подробния устройствен план са били нанесени на кадастралната карта. За останалите 36 терена това стана възможно през последните месеци. С това завърши процесът на актуване на държавните имоти в селищното образувание, което дава възможност за ефективно управление на собствеността с цел инвестиции, изграждане на инфраструктурни обекти и др.

През Сливенските минерални бани минава главният път  Сливен – Нова Загора – София. Държавните имоти заемат територията от южната страна на пътя. Имотите, северно от пътя, са частна собственост.