Албена Павлова, директор на СУ „Гео Милев“ – Варна: За по-добри отношения между поколенията – създадохме училище за родители

Снимка - СУ "Гео Милев", директорът Албена Павлова награди ученици по време на тържествения концерт по случай патронния празник

Директорът на СУ „Гео Милев“ Албена Павлова, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Павлова, наскоро в Средно училище „Гео Милев“ отбелязахте 125 години от рождението на своя патрон. Какво подготвиха за празника Вашите възпитаници?

Албена Павлова: Програмата включваше инициативи за децата от начален етап, като рецитали на детски произведения на Гео Милев и Леда Милева, запознаване с живота и творчеството на Гео Милев. Бяха изработени постери, албуми, свързани с неговия живот. По-големите ученици се насочиха традиционно към конкурси за рисунка, посветена на живота и делото на Гео Милев или рисунка, която е илюстрация на негово произведение. Тържественият концерт на училището ни беше под наслов „Мечти, претворени в творчество“. Дадохме възможност на нашите деца да покажат постиженията си в учебните дисциплини, в творчеството. Традиционно ние показваме и нашите успехи в областта на изучаването на чужди езици. Видяхме театрална постановка, подготвена от нашите ученици на немски език. Това е приказката „Бременските музиканти“. Беше пресъздаден театрален етюд на руски език от по-големите ни ученици. Децата рецитираха преводи на стихотворения на Гео Милев на езиците, които се изучават в СУ „Гео Милев“. С голямо удоволствие обърнахме внимание на българския фолклор, на песенното и на танцовото изкуство. Изключително голямо внимание отделяме и на историята на нашето училище. През годините сме имали възможност да изследваме различни аспекти от историята. Тазгодишната ни изложба, която е дело на клуб „Да се знае и помни“, е посветена на символите на училище „Гео Милев“. Представени са основателите на училището, емблемата, символите, важните моменти в израстването ни. В годините са организирани изложби на наши възпитаници, които са започнали работа като учители. Също така сме изследвали „Фамилия Гео Милев“. Така е озаглавена нашата изложба, посветена на семейства, които са учили в училището – родители, деца, техни близки. Защото това дава една приемственост в нашата работа. По-големите ни ученици имаха възможност да гледат постановката на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ – „Двубой“. Това също не бе случайно. Патрон на нашето училище е литератор, човек на изкуството и ние искаме да насочим вниманието на нашите ученици в посока формиране на ценности, които възпитава изкуството.

Фокус: Името на Минчо Ляпчев също намира място в една от изложбите, подготвени тази година. Разкажете повече кой е той?

Албена Павлова: Това е един творец, който е учител. Работил е рамо до рамо с нашите колеги. Ние дължим много на неговия ентусиазъм, на неговото чувство на обич и уважение към училище „Гео Милев“. Той е автор на емблемата на училището, също и на монумента в двора, и на прекрасния портрет на Гео Милев, който се намира във фоайето на училището. Това е портрет, който децата много ценят и ние традиционно връчваме отличията на изявените ученици точно пред портрета, нарисуван от нашия колега Минчо Ляпчев.

Фокус: Не можем да не споменем с няколко думи и традиционния конкурс за най-хубаво стихотворение, посветено на Гео Милев, който се проведе в училището. Той е за ученици в трети клас.

Албена Павлова: Децата създават различни произведения, някои от разкази, някои стихотворения. Най-добрите бяха прочетени на концерта. Наистина са много трогателни. Успяват да пресъздадат житейския и творчески път на Гео Милев със средствата на поезията. Много е мило и трогателно, защото по този начин, освен, че се запознават с живота на поета и публицист, те успяват да вложат своето емоционално отношение.

Фокус: Колко са в момента възпитаниците на СУ „Гео Милев“? Кое в работата на Вашите колеги преподаватели Ви кара да се гордеете?

Албена Павлова: В училището се обучават 1260 ученици, а преподавателите са 89. С чувство на гордост искам да кажа, че осем от нашите учители са и бивши възпитаници. Понастоящем те обучават възпитаниците на СУ „Гео Милев“. Наистина се гордеем с професионалните постижения на нашите колеги, както на младите учители, така и на тези с по-голям професионален опит. Изключително се гордеем и чест прави на нашето училище дейността на колегите в областта на театралната педагогика. Това е един уникален метод, чрез помощта, на който децата учат и усвояват чужди езици. Говоря за театъра на руски език „Синя птица“, за Театралното студио „Летящата стая“ – театър на английски език. Правим своите стъпки и в посока театрализиране на обучителните прийоми в областта на немския език. Освен това нашите колеги традиционно печелят призови места в областта на спорта, на изкуствата. Сериозни постижения имаме и в областта на информационните и комуникационни технологии. Имаме и много добри постижения в работата по проекти по Еразъм. Нашето училище много успешно координира тези проекти. Отзивите от училища-партньори от европейски държави, са изключително позитивни. Впечатлени са от методите на работа, от постиженията на учениците, от професионализма и добрия екипен дух. В нашето училище успешно функционира Клуб по активно учителство – една уникална формация, в която ние като педагози, имаме възможността да обменяме добрия педагогически опит и майсторство. Функционира и училище за родители, в което ние заедно с родителите коментираме различни казуси от пряката работа. Съдействаме в посока за възпитанието на децата, в посока по-добри взаимоотношения между поколенията. Смятам, че тази екипност  и този тон на работа действително вече дават своите резултати.

Диана СТОЕВА