Александър Главчев, СУ „Антон Попов“-Петрич: Дълги години работим по различни европейски проекти и програми

Александър Главчев, директор на Средно училище „Антон Попов“ в Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Главчев, каква е историята на Средно училище „Антон Попов“ в Петрич?

Александър Главчев: Средно училище „Антон Попов“ отваря врати през 1988 година в Петрич – 24-класно училище, където се обучават над 700 ученика и с над 30 души педагогически персонал. През изминалата календарна година училището вече честваше 30-годишен юбилей. В него към момента се обучават приблизително 300 ученика. Разполагаме със закрит плувен басейн, фитнес зала и модернизиран физкултурен салон. Предлагаме различни профилиращи специалности, като тази година ще изведем и хуманитарен профил, в който се обучават 26 ученика в една паралелка.

Фокус: По какви проекти и програми работите?

Александър Главчев: Дълги години училището работи по европейски проекти. Най-добре реализираният ни проект е „Еразъм +“ за трансгранично сътрудничество с държави от Европейския съюз и извън него. Република Турция беше домакин на този проект. Около 2 години продължи осъществяването на този проект. Наши ученици посетиха 5 държави, а чуждестранните ученици пък дойдоха в България. Направи се едно голямо закриване на проекта в Турция. Ръководителите на проекта от нашето училище бяха г-жа Балтаджиева, г-жа Малинка Стоева, г-жа Камелия Попова и г-жа Светла Кирова. Проектът беше на тема „Обичаи и традиции“. Чуждестранните ученици и съответно нашите посетиха различни семейства – в период от една седмица живяха в дадените семейства и участваха в различни празници и обичаи.

Фокус: Три училища на територията на Община Петрич получават целеви средства от Министерството на образованието и науката. Едно от тези училища е именно Средно училище „Антон Попов“. Какви средства ще получите и в какво ще бъдат инвестирани те?

Александър Главчев: Искам да благодаря на Министерството на образованието и науката за тези целеви средства, които сега ни отпускат. Става въпрос за 191 000 лв. Училището има нужда от подмяна на санитарен възел, като ще бъдат ремонтирани тоалетните в цялото училище. Освен това ще бъде подменена дограмата на третия етаж в училището, защото сегашната дограма е дървена и стара. Също така ще се ремонтира и Административния корпус в учебното заведение, като в него ще бъдат подменени и вратите и прозорците.

Фокус: След като бъдат финализирани тези ремонтни дейности ще остане ли някъде нужда от ремонт?

Александър Главчев: Да, предстои ни цялостно саниране на училището, защото това е много важно за нашата сграда. Също така трябва да пренесем и котелното, което е извън сградата на училището. Дано през месец март да започне проектът „Региони в растеж“, където ние трябва да бъдем приоритетното училище за цялостното саниране. По този начин училището ще бъде ремонтирано изцяло и дори ще бъде изграден външен асансьор. Ще бъде осигурена благоприятна среда за ученици със специални образователни потребности и деца в неравностойно положение.

Натали СТЕФАНОВА