Александър Дамовски, МКД: Законът за езиците буди опасения за федерализация на Македония

Александър Дамовски

Александър Дамовски, главен редактор на електронното издание МКД, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

 

 

Водещ: Законът за употребата на езиците влиза на първо четене в Македонския парламент. Законопроектът предвижда като официален език във всички органи на държавната власт – централни институции, публични предприятия, агенции, дирекции, както и в органите на съдебната власт, да се въведе албанския език. Медии, близки до опозиционната ВМРО-ВПМНЕ на бившия премиер Груевски, вече виждат страната двуезична и разделена.

Г-н Дамовски, какви бяха реакциите в парламента днес? Как се развиха дебатите по проектозакона?

Александър Дамовски: Дебатите едва започнали и завършиха. Имаше един вербален конфликт между представителите на ВМРО-ДПМНЕ и председателя на Народното събрание Талат Джафери, който прекъсна заседанието и го насрочи за утре. Последните дни  главно дебатите са в медиите. За съжаление няма организиран дебат на експерти, на законотворци, да се организира дискусия на тази тема. Има много  отворени въпроси и неясноти по изменение на Закона за употребата на езиците. И все още това е гореща тема, която може би ще продължи и след местните избори.

Водещ: Един от тези дебати е свързан доколко този закон не влиза в противоречие с Конституцията на Македония? Има ли единно мнение по този въпрос?

Александър Дамовски: И по този въпрос няма съгласие. Разбира се, привържениците на Социалдемократичния съюз и на албанските партии смятат, че това е съгласно чл.5 от Конституцията на Република Македония и че тук няма нищо противоконституционно. От друга страна е голяма опасността дори и да се приеме закона от Събранието, той да бъде отменен  от Конституционния съд, измененията да бъдат обявени за антиконституционни. Очевидно се работи за някакъв партиен договор между албанския блок на партиите, които са в правителствената коалиция,  и Социалдемократичния съюз, за да може този закон, колкото се може по-бързо да мине в Събранието преди местните избори.  Партиите на албанците в Македония поставят това като условие за участие на местните избори и за участие в коалицията. Защото знаете, че правителствената коалицията има  63 -ма депутати и това мнозинство лесно може да падне, да го няма нужното парламентарно мнозинство, за да може да функционира парламента. Сега се води сериозен дебат, главно по социалните мрежи, по медиите. Реагират от Института за македонски език, професорите от филологическите факултети, сериозни са забележките на професорите и на експертния отдел, които не са съгласни с бързината на внасяне на законопроекта, нито пък с отделните предложения, които са включени.

Водещ: С какво са свързани най-големите притеснения и съответно аргументите срещу този законопроект какви са?

Александър Дамовски: Прави се градация на употребата на албанския език спрямо другите етноси – ромски,  турски. Това наистина не кореспондира с  едно гражданско общество, каквото искаме да организираме в Република Македония, което много често се споменава от социалдемократа  и актуален премиер Зоран Заев. И тук се прави повторно една градация в смисъл, не се отива към решение за всички граждани. Например, според Охридския рамков договор, ако броят на даден етнос  в определена община е над 20%, този език ще бъде употребяван в общината, а сега и по-широко.  В Македония имаме общини, където сръбското малцинство е над 20%, където турският народ е над 20%,  прави се разлика, етническа дискриминация по отношение на тях спрямо албанското население в Македония. Разбира се, другите забележки  се отнасят към това какво означава служебна употреба на албанския език, до кое ниво, дали ще се  стигне и до използването му и в международната комуникация от страна на държавата Македония. Това наистина отваря много въпроси за потенциалната опасност, за която все повече се говори,  федерализация на Македония.

Водещ: Да, това е всъщност и едно мнение на македонския дипломат Ристо Никовски, което беше изразено преди седмици. Според него законът отваря пътя за отцепване на албанската общност с политически средства.

Александър Дамовски: Да, не само на Никовски, много по-голям е броят на експертите, на професорите, на академиците, които реагират и предупреждават за тази възможност за развитие.

Водещ: Това ли е основният страх, че този закон, освен за федерализация, отваря възможността и други етноси в Македония да поискат въвеждането на майчиния им език като официален?

Александър Дамовски: Логично ще бъде утре търсенето на сръбския етнос, ромската общност, на турската  да мине на това ниво, както албанската. Няма логика, в едно гражданско общество, каквото искаме ние като Република Македония да се представяме, те да бъдат група от втори ред, от второ ниво.

Водещ: Ясно ли е на този етап дали проектозаконът регламентира на какъв език да се провежда обучението в училищата?

Александър Дамовски: Има много манипулации по отношение на това. Тази неяснота за употребата на албанския език  се преекспонира в опозиционните медии. И тук наистина се търси подкрепата на гражданите на страната на опозицията на Социалдемократичния съюз. Дори банкнотите не са обект на този проект. Въпросите дали полицейските и военните униформи ще бъдат част от този закон, премиерът Заев заяви, че това не е приемливо.

Водещ: Ясно ли е колко ще струва на страната въвеждането на албанския като втори официален език?

Александър Дамовски: Това още никой не го е пресмятал, нито пък някой се занимава с това. Няма такава сметка от страна на правителствените служби. Все още говорим на ниво политически договор и на ниво отношения в правителствената коалиция, а не за онези по-земни, по-съществени въпроси, какъвто е и вашият – колко това ще струва?

Водещ: Но пък от друга страна, поне според информацията, която  изтече в медиите, законопроектът предвижда санкции, ако институциите не приложат изискванията на закона.

Александър Дамовски: И това е една част от манипулациите, които се правят. Да, разбира се ще има санкции, но те са далеч от това, което се представя от опозиционните медии. Това е само част от пропагандата против този проект. Това е само част от пропагандата и съпротивата срещу този законопроект и придобиване на подкрепа. Това са добри теми преди местните избори на 15 октомври в Македония и опозицията се опитва да ги развива сега, за да придобива популярност, за да извлече политически дивиденти.

Водещ: Може ли в този момент именно законопроектът за езиците да доведе до правителствена криза в Македония?

Александър Дамовски: Не. Аз предполагам, че този законопроект ще мине в Народното събрание. Първата пречка ще бъде подписа от президента на Републиката Георге Иванов. Мисля, че той няма да подпише този законопроект. Според Конституцията ще има втори опит за подпис от страна на президента. Ако и втория път президентът откаже да подпише законопроекта, законът влиза в сила. Само два пъти има право президентът да не подпише закона и след това той влиза в сила. Не, няма това да доведе до правителствена криза. Предполагам, че Конституционният съд ще го обяви за противоконституционен и това ще предизвика политическа криза в отношенията между партиите в правителствената коалиция.  Албанските партии няма да бъдат доволни от изпълнението на предварително договорените отношения в коалицията. После ще видим как ще се развият събитията.

Водещ: Тоест да очакваме, че до 15 октомври едва ли ще бъде приет този законопроект?

Александър Дамовски: Мисля, че до 15 октомври ще бъде приет в Народното събрание. После ще има отказ от страна на президента и решението на Конституционния съд.

Росица АНГЕЛОВА