Александър Ковачев, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Пловдив: Област Смолян е 12-о място по равнище на безработица сред регионите в страната

Сред областите в страната Смолянска област към 28.02.2019 г. е на дванадесето  място по равнище на безработица. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян Александър Ковачев, старши експерт в Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Пловдив. Към края на месец февруари, безработните лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ в Смолянска област са 5482  и са с 15% по-малко спрямо същия месец на предходната година, поясни той.

Ковачев уточни, че 3155 от жителите на област Смолян, които са трудовата борса са жени, а 2327 са мъже. 472 от хората без препитание са на възраст до 29 години, от 30 до 39-годишна възраст те са 982, от 40 до 49 г. – 1121, между 50 г. 54 г., броят им е 775, а безработните в предпенсионна възраст – над 55 г. са 2907 лица. Най-малко  са хората без работа с висше образование – 468, следвани от тези със средно – 3383, основно – 1045 и  начално и по-ниско – 586 души, посочи Ковачев.

Постъпилите на работа в област Смолян през февруари 2019 г са 559 души . Местните бюра по труда са устроили на работа 447 души, от които 301 на несубсидирани работни места  и 146 на субсидирани работни места по програми и мерки за заетост. През февруари 2019 г. в бюрата по труда работодателите са заявили 334 работни места на първичния пазар  и 63 места по програми и мерки за заетост, каза още Александър Ковачев.

Нели ГЕРГЬОВСКА