Алекси Кесяков: След 2022 г. всички автомобили ще бъдат оборудвани със системи за безопасност, намалявайки човешкия фактор зад волана

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

 

Алекси Кесяков, секретар на Държавнообществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата в МВР в интервю за сутрешния блок “Добро утро, България” на Радио “Фокус”

Водещ: Да започнем първо с малко статистика. Продължават ли родните шофьори да поддържат  високи нива на ПТП с множество жертви на пътя, сравнено например с годините назад?

Алекси Кесяков: Когато искаме да оценяваме пътнотранспортната обстановка, трябва да разглеждаме един по-голям период от време, за да разберем накъде вървим и каква е обстановката. През последните години има известно намаление на броя на жертвите от ПТП.  Сравнено с 1990 година те са с 2,5 пъти по малко. През 2011-2018 година, сравнено с 2001-2010 те са с 300 по-малко на година. През този период беше приета Националната стратегия за безопасност на движението, бяха предприети редица мерки в тази насока, което даде като резултат намаляване на броя на жертвите по пътищата. Ние сега говорим за загинали между 600 и 700, преди известно време говорихме за между 1000 и 1200. Но това не бива да ни успокоява, защото голяма част от ПТП са предотвратими и още повече, че в последните години ние се оказахме на първо място по смъртност, по показателя убити на един милион жители, спрямо държавите-членки на Европейския съюз. Пътното движение е един сложен процес, една отворена социално-механична система с много участници и с изключително висока смъртност. Когато оценяваме и се сравняваме с другите държави, ние трябва да знаем, че безопасността на движението е функция на поведението на хората, всички, които участват в движението, безопасността на пътната инфраструктура, безопасността на автомобилния парк и качеството на доболничната медицинска помощ. Ако ние искаме да стигнем тези държави, трябва да се стремим тези показатели – поведение на хората, пътната инфраструктура, автомобилният парк и болничната помощ, нашите показатели да се доближават към европейските такива. И понеже винаги ще изпаднем в догонване, може би трябва да се концентрираме върху някои неща, за да станем по някои показатели преди тях. Например по отношение поведението на хората, като залагаме на проблема, че никой не иска да загива или умира. Загиваме поради разни причини, основното е поради невежество и непознаване опасностите по пътищата. Искаме колкото европейците, но трябва да се постараем да си изменим нашето поведение. Поведението на хората е обучение, тренировка, контрол, култура от раждането до последния момент на живота на човека. И най-притеснителното е, че много хора в началото на своя живот или в силата на своя живот загиват или стават в неравностойно положение. Голяма част от тези ситуации са предотвратими. Ако оценяваме нещата по поведението на хората, по това как се ангажират институциите за пътната инфраструктура, ние трябва да кажем, че има големи резерви в тази посока. Но трябва да припознаем, че на пътя най-важното е животът и здравето на хората. Животът и здравето на хората не бива да се противопоставят и търгуват с някакви други ползи. Така че по отношение на пътнотранспортната обстановка имаме известен спад на жертвите от ПТП като тенденция, но в същото време се оказахме на последно място от страните на Европейския съюз. Но трябва да знаем, че ЕС по отношение безопасността на движението е водещ в сравнение с всички останали страни по света.

Водещ: Говорейки си за ангажираността на институциите с този проблем, настоящата 2019-та Министерският съвет обяви за най-активната година, що се отнася до опазване живота на участниците в движението. Това стана с един доклад, приет в началото на тази година. Кои са основните акценти там, на какво се насочва вниманието?

Алекси Кесяков: За мен това е едно епохално решение, защото постави въпроса за безопасност от друга гледна точка. Тези решения на Министерски съвет бяха в резултат на един доклад на министъра на вътрешните работи. Какво значи епохално? Първата точка още казва, че приема интегрирания подход за безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане висока степен на безопасност по пътищата. Какво означава това? Означава, че всяка ситуация със загуба на човешки живот е неприемлива. И ние, когато решаваме въпроса за безопасност, трябва да отчитаме няколко позиции. Първата позиция е това, че човек естествено прави грешки. Всички ние правим грешки в живота си по един или друг повод, но когато е в условията на висока скорост, тези грешки са фатални. Второ, трябва да си припомним, че човешкото тяло много лесно се наранява. 30 км е граничната скорост, при която човешкото тяло започва да се поврежда прогресивно, защото скоростта участва на квадрат в силата, по която се удря човекът. Третото е, че безопасността на движението е споделена отговорност между всички участници в движението и всички останали, които формират системата за пътното движение. Това са законодатели, това са тези, които проектират, изграждат, експлоатират, поддържат пътища, това са тези, които правят политиката по отношение на автомобилния парк и тези, които се ангажират с оказването на доболнична и специализирана медицинска помощ. Така че във всичките тези насоки всичко трябва да е насочено към човека, с неговите слабости и неговите грешки. И пътната инфраструктура трябва да се съобразява с това. Тя трябва да подпомага човека, да го подсеща и когато той накрая сбърка, да не го убива. Така че в тази насока, в тези решения е минато по целия цикъл на живота. Лозунгът през тази година е „Пази семейството си на пътя“, нещата започват от семейството. Или по-точно нещата започват от раждането на човека, откакто поеме въздух и той започва да участва по някакъв начин в движението. Докато съществува, проблемът безопасност за него е важен, защото ние живеем дълго време на пътя. Ако само два часа ползваме на ден пътя, това значи, че при един стогодишен живот, осем години си живеем трайно на пътя, откъдето следва, че ние трябва много добре да познаваме природните закони, които съществуват на пътя, в които ние трябва да изпълняваме и спазваме правилата. Непознаването на тези природни закони ни поставя в ситуация, в която много лесно ставаме жертва на кинетичната енергия. Така че в това решение има семейството, има училището, има кандидат-водачи за МПС, има работодатели, които трябва да се грижат за своите работници, има ангажимент на институциите, защото и държавните служители трябва да спазват правилата за движение, а не само отделните участници в движението. Общините имат конкретни ангажименти, неправителствените организации и най-накрая медиите, които формират отношението към този проблем. И ние трябва да се борим за една култура, която да е част от големия проблем -култура за здравословен начин на живот. Защото на пътя става дума за живота и здравето на хората.

Водещ: Споменахте някои много важни показатели – високата скорост на пътя, инфраструктурата. Къде сред всички тях можем да наредим неумението на родните шофьори?

Алекси Кесяков: Когато говорим за основните причини, катастрофите стават по един и същи начин – или загубва управление и тръгва по крайпътното пространство, или се бие челно в насрещно движещите, или блъска пешеходци, или не спазва предимство – горе-долу това се повтаря по един и същи начин. Но когато говорим за поведението, трябва да признаем, че човек греши. И грешките, свързани с поведението, това са умишлени грешки, когато човекът нарушва правилата, защото счита, че може да ги нарушава, без да познава какво ще последва от тази ситуация. При превишаване на скоростта през населеното място или при минаването на червен сигнал той трябва да си отговори на въпроса готов ли е за тази своя полза да плати глоба, или да пострада, или да влезе в затвора. Ние трябва да се ръководим в нашето поведение и от последствията, които ни очакват, без да забравяме, че животът след катастрофата е нещо ужасно за всички. Съдбата се променя. Грешките са умишлени, както казах, грешките са поради разсейване, поради намалени възможности, употреба на алкохол, умора, заспиване. И най-голямата част от грешките е поради незнание и неумение – не може да прецени кога какво да направи, как да го извърши и като изпадне в ситуация, няма умение да излезе от нея. Понякога 5 км превишаване на скоростта са границата между живота и смъртта. Изобщо след катастрофата едните участници търсят лекари, другите търсят адвокати, третите се занимават с погребение. Животът след катастрофата е ужасен и ние когато избираме нашето поведение на пътя трябва да знаем, че не искаме да попаднем в тази ситуация – живот след катастрофата. Инфраструктурата трябва да отправя към участниците в движението ясни послания, всичко да е ясно, да не му задава гатанки, да го подпомага, ако се заплесне, да го подсети и най-накрая да го предпази да не получи този удар, който ще го убие. Положителни практики в тази насока има много. Едни от тях са автомобилите с тяхната безопасност. Непрекъснато се влагат нови и нови системи, които да подпомагат човека, да го подсещат и да го пазят да не получи удар, който ще повреди неговия живот и здраве.

Водещ: Да, очевидно човешкият фактор няма как да не бъде важен в случая, без значение за какви мерки си говорим и откъде идват те. Една иновативна система вече набира все по-голяма популярност – системата „Мобилай“. Според статистиката тежките пътни инциденти след нейното приложение намаляват до 45%. Ще има ли необходимия ефект едно по-масово внедряване и сред българските шофьори?

Алекси Кесяков: По принцип най-модерните автомобили имат системи за подпомагане на водача. Бих желал да обявя, че преди няколко дни Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета единодушно са приели позиция, с която след 2022 година всички, които се произвеждат автомобили, трябва да бъдат оборудвани с такива системи, които подпомагат човека. Така че тази система се явява в момент, в който може да запълни тази празнота и да подпомогне хората по-малко да изпадат в ситуации, от които не могат да излязат. Човек се разсейва. Той се разсейва непрекъснато, не може да прецени дистанцията, кара на по-малка дистанция и когато другият започне да спира, той няма никаква възможност да спре и се блъска в него. Такива катастрофи са много често срещани по автомагистралите, в населените места. Това устройство предупреждава, че водачът е навлязъл в по-къса дистанция. Ние много малко знаем за своята реакция като хора. Знаем много добре каква е цената на автомобила, каква е мощността, за колко време ускорява, какъв е разходът. Всичко това знаем,  само не си знаем собствената реакция – колко време ние реагираме. Едно такова устройство, което следи дистанцията, подпомага човекът да предприеме действия, за да не се блъсне. Така че това устройство дава възможност на човека да получи допълнителна информация за някакво опасно поведение. Когато леко се унася или си отклонява вниманието, започва да отклонява от лентата, системата му дава сигнал да се върне в лентата, предупреждава го. И най-важното, което е, всички онези препятствия, които се появяват извън автомобила, като пешеходци, велосипедисти, има катастрофи с животни– това устройство дава възможност водачът да получи достатъчно навреме информация, за да предприеме действие и да не блъсне пешеходеца. Никой не иска да блъска пешеходец, само че когато се движи, трябва да има допълнителна информация, че там има човек, който той не може да го забележи, особено в тъмното, с намалена видимост не може да забележи навреме човек, а кара с по-висока скорост. Спирачният му път е 5 метра след пешеходеца. “Мобилай” предупреждава и пази. Пази този, който ползва това устройство. И затова аз пак ще повторя – това е решението на Европейската комисия и Европейския парламент 2022 година всички автомобили да бъдат оборудвани с подобни неща.

Водещ: Имайки предвид всички тези предимства, корекция на дистанцията, корекция на автомобила спрямо оста на пътя, наблюдаването на значите, на пешеходци, на велосипедисти, можем ли да сме спокойни, че този човешки фактор ще бъде коригиран при необходимост?

Алекси Кесяков: Ще бъде коригиран човешкият фактор, доколкото човекът ще получи информация, че навлиза в опасна зона за него, а никой не иска да влиза в опасната зона. Тоест, това устройство ще му помогне да избегне едно събитие, което не е желано. Човек се разсейва, той се обръща за нещо, той вдига телефона да говори, настройва радиото и изведнъж дистанцията, особено по скоростните пътища, намалява. Затова най-честите катастрофи са с неспазване на дистанция. Така че, първо, не трябва да бързаме. Второ, трябва да знаем, че скоростта е основният убиец на пътя. Тя определя силата на удара и то не е линейно, а на квадрат. Това че това устройство помага да не блъснем предния, да не блъснем пешеходеца и  особено полезно е при автомобили от товарният превоз, който непрекъснато участва в движението. “Мобилай” подпомага човека, подпомага работодателя, подпомага всички и спестява много средства на този, който е собственик на тези превозни средства. Така че едно такова устройство подпомага да се намалят събитията, които никой от нас не желае.

Водещ: Освен товарните превози, каква ефективност и приложение би имало например при таксиметровите компании, дори и в градския транспорт?

Алекси Кесяков: Може да бъде полезна за всички превозни средства и всякакви видове водачи. Силен помощник е при опасност да не се види пешеходец, където има опасност да не спазва дистанцията, ще бъде от полза на всички, особено на тези, които непрекъснато участват в пътното движение. Защото е средство, което подпомага човека да не изпадне в една ситуация, която ще му промени съдбата – на него и на неговата фамилия.

Водещ: Да разбираме, че това е една добра инвестиция – инвестиция в живота на нас и на близките ни?

Алекси Кесяков: Естествено. Най-важното на пътя – да не забравяме – е животът и здравето на хората, защото всеки един тръгва от вкъщи и трябва да се върне вкъщи. Трябва да кажем: пази семейството си на пътя, пази се и ти, защото ти си нужен на твоето семейство.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА