Ангел Ангелов, МКПД „Гоце Делчев“ – Варна: Целта на ученическия конкурс на тема „Моята родова история“ е младите да се поразровят в спомените на своите деди

Ангел Ангелов, член на Македонско културно-просветно дружество „Гоце Делчев“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна във връзка с организирания от дружеството ученически конкурс на тема „Моята родова история“. Крайният срок за изпращане на творбите е 2 май.

Фокус: Господин  Ангелов, Македонското културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ организира конкурс за разказ на тема „Моята родова история“. Разкажете ни малко повече за конкурса?

Ангел Ангелов: Това по-скоро не е конкурса за разказ, а литературен конкурс, защото няма ограничения за размера и стила на творбите. Може да бъде спомен, може да бъде есе, може да бъде наистина разказ с някаква описана случка. Ако щете може да бъде и в стихотворна форма. Организира се във връзка с един проект на Македонско дружество „България и Македония – културно-историческо наследство“. Целта е младите да се поразровят в спомените на своите деди, да отворят старите албуми и да потърсят някои интересни неща от своя род.

Творбите ще бъдат оценявани от жури с председател доц. д-р Слави Славов, който е от Института на исторически изследвания към БАН и е член на дружеството при Македонския дом. Във всяка от категориите ще бъде излъчен и победител и ще бъдат раздадени предметни награди.

Фокус: Може ли да кажем какви са категориите?

Ангел Ангелов: Две възрастови категории от VI до VIII клас, и от IX до XII клас. В тези две категории вече децата да могат по-лесно да бъдат оценявани.

Фокус: Какви ще бъдат критериите за оценяване на творбите?

Ангел Ангелов: Критериите са творбата да бъде наистина като документ, показващ интереса на ученика към родовата памет в неговото семейство. В традициите, които семейството пази.

Фокус: До колкото Ви разбирам идеята е да се припомнят исторически семейни истории?

Ангел Ангелов: Да. И най-добрите творби ще бъдат обявени по време на един семинар „България и Македония: Културно-историческо наследство“. Семинарът ще се проведе на 4 май от 10.30 в залата на Македонския дом, ул. „Солун“ 2. Като срок за изпращането на творбите е 2 май.  Творбите е добре да бъдат изпращани на електронния адрес на дружеството, като се даде информация за трите имена, възраст, училище, телефон за контакт на ученика и на родителя/настойника.

Фокус:  Може ли да споменем и част от наградите, които очакват победителите в конкурса?

Ангел Ангелов: Наградите ще бъдат предметни. Намислили сме книги, свързани с историята на македонското дружество и историята на България изобщо.

Фокус: Господин Ангелов, искате ли да добавите нещо?

Ангел Ангелов: Няма ограничение в размера и стила на творбите,. Могат да бъдат есета, разкази, спомени и др. Тоест конкурсът е литературен. Също, аз съм член и на една творческа група, която е към македонското дружество и си сътрудничим и с Македонски научен институт. Досега ние сме издали 8 сборника със спомени и сведения за бежанците от Македония към Варна, като аз съм редактор и съставител на тези сборници.

Фокус: Може ли да очакваме други инициативи от дружеството в следващите месеци?

Ангел Ангелов: Да, този конкурс е част от един по-голям проект „България и Македония: Културно-историческо наследство“. Проектът е защитен и е с финансовата подкрепа на Общината и фонд Култура. Целта е да се отвори дружеството, да се засили интереса на младите към историята ни. Основното е това – патриотично възпитание.

Бояна АТАНАСОВА