Ангел Гераксиев, ОбС-Гоце Делчев: Има добър диалог между групите общински съветници и Общинска администрация-Гоце Делчев

Ангел Гераксиев, председател на Общински съвет-Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин, относно равносметката за 2018 година

 

Фокус: Г-н Гераксиев, кои бяха най-важните резултати, които постигна Общински съвет-Гоце Делчев през 2018 година?

Ангел Гераксиев: Резултатите, които постигна Общинският съвет през 2018 година са следствие на плана, който изпълнихме за работа на Общинския съвет – точките, които се включваха в дневния ред и приоритетите, които си беше поставил ОбС-Гоце Делчев. Приоритетите ни бяха: максимално участие по европрограми за усвояване на средства по европейски програми за усвояване на европейски средства, за да може да се промени облика на град Гоце Делчев; съответно разпоредителни сделки за връщане на имоти, които през годините не са успели да се върнат на собствениците; преструктуриране на собствеността в общината. Това са приоритетите ни в общи линии, тъй като разпореждането за продажба на имоти, които са общинска собственост, е пряко свързано с инвестиционния процес, който се осъществява в общината. Общо взето с разбирането на всички съветници и на всички политически групи, които участват в Общинския съвет, тази политика продължи и през 2018 година.

Фокус: Кое е нещото, с което се гордеете най-много като постижение?

Ангел Гераксиев: Това, с което се гордея най-много е диалогичността, която има между групите съветници и Общинската администрация. Това е много важно, защото на база на него се решават въпросите, които се поставят и в същото време чуваемостта на Общината по проблемите, които поставят общинските съветници.

Фокус: Как работите с кмета на Община Гоце Делчев – Владимир Москов? Има ли разбирателство между Общинска администрация и Общински съвет?

Ангел Гераксиев: Опитваме са да търсим максимален консенсус по проблемните въпроси, за да изчистим проблемите, които се появяват в процеса на работа. Осъществяваме перфектна комуникация с Общинска администрация, респективно кмета. Нямаме проблеми, тъй като има взаимно изслушване и взаимно вникване в проблематиката и съответно отчитане на всички предложения, които се дават, както от съветниците, така и от кмета. Бих могъл да кажа, че комуникацията ни е на много добро ниво.

Фокус: Върху какво смятате да се фокусирате през 2019 година?

Ангел Гераксиев: Ние работим върху приоритетите, които сме си поставили още в началото на мандата и така ще процедираме през 2019 година. Няма как да бъде по друг начин. Ние работим в интерес на гражданите и колкото по-добри са условията, в които живеят хората, толкова по-удовлетворени са те и по този начин ние усещаме резултата от нашата работа.

Фокус: За финал на нашия разговор – какво е Вашето пожелание към слушателите ни по повод Нова година?

Ангел Гераксиев: На всички Ваши слушатели пожелавам успешна и щастлива Нова година, да бъдат живи и здрави и да имат много късмет!

Натали СТЕФАНОВА