Ангел Гераксиев: Работата върху която бе фокусиран Общински съвет-Гоце Делчев през 2016 година бе свързана с решения, касаещи участието на Общината в европейски и национални програми

Ангел Гераксиев, председател на Общински съвет-Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин относно отчета на Общинския съвет за 2016 година

 

Фокус: Кои бяха най-важните резултати, които постигна Общински съвет-Гоце Делчев през изминаващата вече 2016 година?

Ангел Гераксиев: Работата, върху която беше насочен Общинският съвет през изминаващата 2016 година бе свързана в по-голямата си част с решения, касаещи участието на Общината в европейски и национални програми, свързани с рехабилитацията и реконструкцията на уличната мрежа в селата; със съответно реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Гоце Делчев; с решения, свързани с Интегрирания план за градското развитие по ТГС и т.н. Тоест старали сме се през тази изминала година Общинският съвет и съответно Общината да участваме във всички проекти, които са отворени до момента и Общинският съвет да вземе съответните решения, като даже имаше няколко извънредни заседания, на които се коментираха въпроси, свързани с участието на Общината по европейски програми и проекти. Това е едната част от проблематиката, с която се занимаваше Общинският съвет, а другата част е свързана с разпореждания за възстановяване на земи на хора, които са подали съответно молби до общината. Тъй като са отворени доста програми по 4.2.4.1, което касае съответните фирми на територията на общината, което им дава право да участват по програмите, също се занимаваме и с такива въпроси. Обичайните, които са за оперативното управление на общината, влизаха регулярно, така че работата на Общинския съвет беше наситена през годината, но мога да кажа, че бяхме изцяло обърнати по участието, за да може градът и общината да придобият съвсем друг вид, тоест да заложим параметрите, а след това и изпълнението, за да може това да се случи.

Фокус: Кое е нещото, с което се гордеете най-много като постижение? Обсъждали ли сте кое е най-важното, което сте постигнали през тази година?

Ангел Гераксиев: Не можем да отсеем кое е най-важното. Всичките неща са важни, тъй като в края на краищата всяко решение, дори такова, което може някой да го счете за не чак толкова важно, а дори и маловажно, всяко едно е свързано с гражданите на община Гоце Делчев, така че не мога да дефинирам най-важно или най-маловажно. Още повече че Общинският съвет се занимава с въпроси, които касаят работата на Общинска администрация, тоест ние създаваме рамката, по която да работи Общинска администрация и вече те могат да кажат къде по-успешно и къде не чак толкова са свършили определена работа, в зависимост от трудностите, които са видели при изпълнението на тези задачи.

Фокус: Г-н Владимир Москов е кмет на Община Гоце Делчев вече 21 години. Постигате ли разбирателство с него? Как се работи с него, имайки предвид, че той вече има доста голям опит като кмет?

Ангел Гераксиев: Аз съм председател на Общински съвет-Гоце Делчев вече втори мандат, а съм съветник от тогава, от когато и той е кмет. В активната работа, която сме имали, сме имали в началото различно разбиране преди да стана председател на Общинския съвет, след това сме сядали и сме обсъждали нещата 1:1 така както следва да бъдат и общо взето, и той, и аз, сме искали, решенията, които се взимат и работата, която върши Общинска администрация, да бъде в пълна степен прозрачна и в решенията, които се взимат от Общинския съвет, да се търси максималният консенсус от политическото представителство на политическите сили в Общинския съвет. Това е било и водещото вече втори мандат, а и преди това – да се търси консенсус, да се видят всички гледни точки, да се отчетат всички предложения и съответно да се вземе най-доброто решение за общината.

Фокус: Върху какво смятате да се фокусирате през 2017 година?

Ангел Гераксиев: 2017 година продължаваме по същия начин, както и тази година. Фокусираме се върху това, което може да доведе до промяна на облика – участието в оперативните програми, тъй като това е най-голямото перо за финансиране на общината, защото средствата, които ние събираме чрез местни данъци и такси, са в размер, който не позволява общината да предприеме стъпки, например по обновяване на пътната инфраструктура, по обновяване на образователната инфраструктура, на ВиК-сектора и т.н. Така че това също ще бъде водещото, като пак казвам, без да игнорираме останалите въпроси, които се поставят на вниманието на Общинския съвет.

Натали СТЕФАНОВА