Ангел Терзиев: Освен органични торове – зеленото торене, хиерацията също е полезно за обогатяване на земята

Благоевград. Освен органични торове – зеленото торене, хиерацията също е полезно за обогатяване на земята. Това каза за Радио „Фокус“- Пирин Ангел Терзиев, агроном. „По възможност почивка на част от нивите, площите в отделни години също е полезно, да се освободи земята поне за една година, с цел да и се даде почивка и тя да възстанови отново почвеното си плодородие“, каза Терзиев. По думите му сеитбооборотът или смяна на културите една с друга, разбира се, когато се прави сеитбооборот, трябва да се има предвид коя култура след коя следва, с цел да използва всички тия запаси, оставени от предишната култура. По този начин се повишава плодородието, което води до добри и качествени добиви, така че грижата на човека е колкото се може с всевъзможни начини и средства да опазва това плодородие. „То ще ни се отплати чрез своята реколта, която се дава от различните селскостопански култури. Земята е основно средство за производство и от нейното ценно качество плодородие се възползва човекът, но той е длъжник на земята, в смисъл, работата му за подобряване плодородието на земята, това е майка хранилница. Ние трябва да се отнасяме към нея наистина почтено, да съхраняваме това ценно нейно качество – естественото плодородие“, каза Терзиев. По думите му човекът, производителят на селскостопанска продукция трябва да прави всичко възможно за подобряване на плодородието, за съхраняване на земята. „Първо да се предпазва от ерозия, разумна обработка, да не се стига до разпрашване на структурата на земята, повече органични торове, с цел подобряване на хранителната среда, подобряване на структурата на земята.“, каза Терзиев.

Лора КАЛЧЕВА