Анелия Алексова, Община Кюстендил: Над 2000 жители на Община Кюстендил са поискали сами да добиват дърва за огрев за новия отоплителен сезон

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Анелия Алексова, главен лесничей към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Алексова, каква е организацията, която е направена във връзка с тазгодишната кампания по снабдяване местното население с дърва за огрев?

Анелия Алексова: Както всяка година, крайният срок, който бяхме определили за записване на хората, които желаят да добиват дърва за собствени нужди през отоплителния сезон, бе до 30 юли 2018 година. Изискването при изготвянето на списъци по населените места бе лицата да са с постоянен адрес в населеното място, като в тях да фигурира само по един член от домакинство. След предоставяне на списъците от кметове и кметските наместници, същите бяха съгласувани в Община Кюстендил.

Фокус: Какъв е броят на хората, изразили желание сами да добият дърва за огрев?

Анелия Алексова: Общият брой на заявилите да добиват дърва за огрев за собствени нужди през 2018 година на база списъците, е 2040 броя. След като съгласувахме списъците, една част от тях, бяха предоставени на Държавно горско стопанство „Кюстендил” на база на териториалния обхват, в който е стопанството, а останалата част беше предоставена на Държавно ловно стопанство „Осогово”. На проведената през месец юли редовна среща на кметовете и кметските наместници, основната тема бе подготовката на добива на дърва за огрев от местното население. На тази среща присъстваха директорите на Държавно горско стопанство „Кюстендил” инженер Тони Колев и директорът на Държавно ловно стопанство „Осогово” инженер Емилия Иванова, които информираха кметовете и кметските наместници за готовността и тяхната организация за предоставяне дървата за огрев на населението.

Фокус: Каква е готовността, от кога ще може да се започнат самите дейности?

Анелия Алексова: По думите и на двамата директори, раздаването на дървата за огрев ще започне от 15 август до края на календарната година.

Фокус: От общинските гори ще се добиват ли тази година дърва за огрев?

Анелия Алексова: Да, и тази година ще предоставяме дърва за огрев от общинските гори, съгласно решението на Общинския съвет – Кюстендил, ще бъдат предоставяни около 1200 кубически метра широколистни и около 2000 кубически метра иглолистни дърва за огрев, както и около 100 кубика иглолистна строителна дървесина. Община Кюстендил ще предоставя дърва за жителите на селата Гюешево, Лисец, Дождевица, Леска и на част от живущите в град Кюстендил. Също имаме готовност да ги предоставим и предполагам, че и ние от средата на месеца ще започнем да осигуряваме дървата на хората, които желаят да си ги добиват.

Фокус: Има ли определени лимити за добива на дърва?

Анелия Алексова: За Община Кюстендил, съгласно решението на Общинския съвет, лимитът е както всяка година, не го променяме от няколко години, 7 кубика е за широколистните дърва за огрев и до 10 кубически метра на иглолистни дърва за огрев. Цените нямат промяна през последните години – 10 лева за иглолистните дърва за огрев и 20 лева е за широколистните дърва.

Фокус: Останалите стопанства също определят цени, които обаче не зависят от вас, така ли е?

Анелия Алексова: На срещата в Общината от инженер Тони Колев разбрахме, че цените на иглолистната дървесина е запазена за тази година, също е 10 лева за кубически метър, като леко завишение има на цените на широколистната дървесина, която е около 25 лева.

Фокус: Казахте, че над 2000 души са включени в тези списъци, всички ли се възползват от това право, което им се дава като възможност?

Анелия Алексова: Ами не, голяма част от хората, които се записват през годината, след това си закупуват дърва от складовете, където има налична дървесина или от гори на частни физически лица и по – малко добиват дърва, независимо, че в списъците всяка година бройката е една и съща.

Фокус: Все пак, цените са по – ниски, от тези на които се продават от фирмите или от складовете за дърва за огрев?

Анелия Алексова: Да, но самото изискване, че сечта трябва да се извършва от хора, които задължително имат квалификация за работа с моторни триони, превозните средства трябва да са с джи пи ес устройства и от тази гледна точка предпочитат да си ги закупят от складовете на дърва наготово.

Венцеслав ИЛЧЕВ