Анелия Алексова, Община Кюстендил: Общината е направила всичко необходимо за добива на дърва за огрев от местното население

Главният лесничей към Община Кюстендил Анелия Алексова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Алексова, какви дейности са предприети от страна на Община Кюстендил по отношение добива на дърва за огрев от страна на местното население?

Анелия Алексова: Крайният срок, който бяхме определили за лицата, които желаят да добиват дърва за огрев за лична нужда без право на продажба, беше до 30 юни. След като ни бяха предоставени списъците от кметовете и кметските наместници, те бяха съгласувани от Община Кюстендил и на база на изготвените списъци, общият брой, които са записани лица на територията на Община Кюстнедил, които да добиват дърва, са 2000 човека. С решение на Общинския съвет беше прието от общинските гори да бъдат предоставени 1100 кубически метри широколистни и 2200 кубически метри иглолистни дърва за огрев, както и 100 кубика иглолистна дървесина за промишлени нужди. В населените места, където Община  Кюстендил не може да осигури дърва за огрев на местното население, част от списъците бяха предоставени на Държавно горско стопанство „Кюстендил” и на Държавно ловно стопанство „Осогово”, в зависимост от териториалния обхват, на който са разположени двете стопанства.

Фокус: От общинските гори кое население се възползва?

Анелия Алексова: Предоставят се на населението от селата Леска, Дождевица, Лисец и Гюешево, както и на част от живущите в град Кюстендил. За останалите населени места бяха проведени срещи между директорите на Държавно ловно стопанство „Осогово” и на Държавно горско стопанство „Кюстендил”, откъдето получихме уверение, че разполагат с достатъчно количество маркирана дървесина и ще могат да задоволят нуждите на желаещите да добиват дърва на тяхната територия. От тях ни бяха предоставени графиците за кои дни от седмицата ще бъдат предоставяни дърва за конкретните населени места, беше уточнено къде ще са сборните пунктове съвместно с горските, за да ги настаняват по сечищата и организацията беше спазена.

Фокус: Конкретно за горите от Община Кюстендил какви бяха изискванията за да се възползва местното население?

Анелия Алексова: Изискванията са еднакви както за общинските, така и за държавните. Изискването беше лицата да са с постоянен адрес на населеното място, където се записват, максималното количество, което може да бъде предоставено на едно домакинство, съгласно решението на общинския съвет, беше до 7 кубически метра дърва за огрев широколистни и до 10 кубика иглолистни дърва. Направихме организацията, кметовете са уведомени, предоставяме дървата.

Фокус: Има ли разлика в цените на общински и държавни гори?

Анелия Алексова: За държавните гори не разполагам с информация какви цени предоставят в момента на местното население, общинските гори нямат промяна от последните три години. Широколистните дърва са 20 лв с ДДС, иглолистните са 10 лв с ДДС.

Фокус: Интересът засилва ли се или намалява за добив на дърва от корен ?

Анелия Алексова: По мои наблюдения, намалява. По – голяма част от жителите предпочитат да си закупуват готови дърва, които ги има в доста складове на територията на общината, където има и нацепени, което е по – желание на хората, но по – малка част вече желаят да си ги добиват сами.

Венцеслав ИЛЧЕВ