Анелия Велинова, директор на ОП „Обществена пералня”: Все повече се търсят нашите услуги от частни фирми и граждани

Директорът на Общинско предприятие „Обществена пералня” – Кюстендил Анелия Велинова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Велинова, какво представлява Общинското предприятие „Обществена пералня”, каква дейност извършва?

Анелия Велинова: Предприятието е създадено като социално предприятие по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която продължи в рамките на една година. Тогава бяха наети 15 човека като работници и 7 човека управленски персонал и в рамките на една година те усвояваха знания и умения, придобиха нова професия, след което 5 от най – добре справящите се, останаха на работа. От първи август 2013 година то съществува вече като общинско предприятие „Обществена пералня”. Радостното е, що се касае до персонала, поне за мен, че тези 5 човека, които останаха да работят след приключване на оперативната програма, продължават да работят и до днес. Нямаме текучества на персонала. Що се отнася до работата, по време на оперативната програма пералнята извършваше услуги на общински предприятия и структури безвъзмездно, след което, като започна да функционира като общинско предприятие, от услугата се възползват вече не само общинските структури, но и граждани, и фирми.

Фокус: Какво се случва, след края на проекта?

Анелия Велинова: Радостното е, че с всяка следваща година, обемът на работа се увеличава. В сравнение с първата година като общинско предприятие, в момента работата е 3 или 4 пъти повече от първата година, като постоянно расте броят на гражданите, които се възползват от услугата. Другото, което е радостно, че хора от малкия и средния бизнес, хора заети с ресторантьорство, хотелиерство, хора с малки производства и други услуги, на които се налага да ползват нашата услуга, все по – често са наши клиенти, което означава, че се повишава и техния обем работа.

През последните една – две години определено се повишава тяхната работа и те самите се насочват да ползват външно услуга в тази сфера, а не сами да си я извършват, което пък е хубаво, защото те държат на качеството на услугата, което пък от друга страна те предлагат на своите клиенти.

Фокус: Като техника и оборудване как стои въпросът при вас?

Анелия Велинова: Техниката, която беше закупена по време на оперативната програма е нова, професионална техника. С увеличаването обема на работа обаче тя се оказа недостатъчна. Така че от тази пролет се радваме на нова техника, на ново допълнение, също професионално, за да можем да поемем по – големия обем работа. Така че се разрастваме и в тази насока.

Фокус: Цените, които се заплащат за услугите как ги определяте?

Анелия Велинова: Цените са калкулирани на база разходите, които се правят, така че имаме си ценоразпис, утвърден от Общински съвет, който не е променян, цената на услугата не е променяна, мисля, че е достъпна и за гражданите, и за бизнеса. Това че те се възползват напоследък все повече и повече също говори за това.

Фокус: Тези петима души, които споменахте, че са останали след приключване на проекта, това е броят на персонала при вас, така ли?

Анелия Велинова: Ами да, това е броят, това беше изискването на самия проект – беше заложено в проекта 5 човека от най – добре справящите се да останат и да продължат да работят в общинското предприятие. Засега броя не е увеличаван, справяме се за момента, ако се наложи, ще пристъпим и към увеличаване броя на персонала, след като увеличихме машините, се окаже че персоналът е недостатъчен.

Фокус: Преди сте обслужвали общински звена – детски градини , детски ясли, сега продължавате да ги обслужвате и тях, така ли?

Анелия Велинова: Продължаваме да обслужваме всички общински предприятия, всички детски градини в града, домът за възрастни хора с физически увреждания също е наш клиент, хотел Кюстендил е един от най – големите ни клиенти, но радостното е, че доста фирми и граждани ползват напоследък услугата, текстилни фирми, сватбени агенции, хора с малки къщи за гости, ресторанти, кафета, хора от малкия бизнес.

Венцеслав ИЛЧЕВ