Анелия Димитрова, зам.-кмет: Училищата и детските градини на територията на община Свищов са готови за първия учебен ден

В края на месец април в Свищов стартира изпълнението на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, който е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие. Обща стойност на проекта е близо 2.5 млн. лв. Дейностите са насочени към обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.  На какъв етап са дейностите днес, дали преди началото на новата учебна година текат и други текущи ремонти и има ли драстична промяна в броя на учениците, в сравнение с миналата гоидна? На тези въпроси в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново отговори Анелия Димитрова, зам.-кмет на Община Свищов.

 Фокус: На територията на Свищовска община се извършват мащабни ремонти по образователната инфраструктура. На какъв етап са те и кога очаквате да приключат?

Анелия Димитрова: По ОП“Региони в растеж“  през тази година стартираха ремонти в две детски градини в град Свищов и училището в села Овча могила. По  проект „Красива България“ също се извършиха дейности свързани с подобряване на енергийната ефективност на сградата в още една детска градина в град Свищов. Ремонтните дейности в едно от детските заведения са напълно финализирани, в друго текат довършителни дейности, които ще приключат в рамките на няколко дни. До края на месец септември ще приключи ремонта на основното училище в село Овча могила, а в края на октомври – и в  детска градина „Радост“, в която интервенциите са в огромен мащаб и по-дългия срок на изпълнение е съвсем закономерен.

Фокус: Това ще създаде проблем с учебния процес?

Анелия Димитрова: Точно така няма да създаде никакъв проблем. Осигурена е друга сграда, в която са настанени учениците от основното училище още през месец май. Така че няма никакви проблеми.

Фокус: Правят ли се някакви частични подобрения и ще е готова ли учебната база преди началото на новата учебна година? Какви средства са разходени за летните ремонти?

Анелия Димитрова: Правят се подобрения,както в сградите на детските градини,така и в тези на училищата. Община Свищов със собствени финансови средства осигури нови мебели,подмяна на подови настилки, спални комплекти, електроуреди, както и ремонти на санитарни помещения в значителен брой детски заведения. В училищата също се извършва реновация на материалната база-санитарни помещения,физкултурни салони и други.  Учебната база е готова за старта на учебната година.

Фокус: Записването на първокласници все още тече, но какъв е техният брой към момента?  Има ли съществена промяна, в сравнение с миналата година?

Анелия Димитрова: Записаните първокласници са 220, като за сравнение през изминалата учебна година бяха 200. Тоест имаме едно увеличение от 20 първокласници за тази учебна година.

Фокус: Те равномерно ли са разпределени в училищата на територията на общината?

Анелия Димитрова: Да. Абсолютно равномерно са разпределени на територията на цялата община. Община Свищов разработи система за прием на децата в първи клас и приемът на първокласниците се осъществи съобразно изискванията на тази система.

Фокус: Има ли закрити или слети училища на територията на общината? Къде и колко са те? Липсата на ученици ли е основната причина?

Анелия Димитрова: В община Свищов няма закрити или слети училища.

Фокус: Има ли проблем с недостиг на образователни кадри? Къде и какви учители се търсят все още? Какъв е общият брой на ангажираните преподаватели?

Анелия Димитрова: За недостиг на образователни кадри не може да се говори.Свободните места за учители са обявени,като по информация на директорите на учебните заведения има заявен интерес към тях,така че не очакваме проблем с кадровото обезпечаване .

Фокус: В Община Свищов има ли проблем с възрастта на учители?

Анелия Димитрова: Мога да кажа, че още през миналата календарна година, както и през тази, в детските градини се пенсионираха доста учители и на тяхно място влязоха млади учители, така че се наблюдава една подмяна в поколенията.

Фокус: Ако искате да пожелаете нещо на учителите и учениците във връзка с началото на новата учебна година?

Анелия Димитрова: Пожелавам една успешна и ползотворна учебна година.

Надежда КРЪСТЕВА