Анелия Димитрова, зам.-кмет: Ще бъде разработен социален пакет, който община Свищов е задължена да доставя на всички потребители на социални жилища

Снимка: Pixabay.com

Велико Търново. Социалните жилища са вид социална услуга. Така, както е разписано и в наредбата и в указанията на управляващия орган максимум те могат да бъдат използвани в период до 3 години. Това каза в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“-Велико Търново зам.-кметът д-р Анелия Димитрова. Тя отбеляза, че местната администрация се стреми да бъде много адекватна към потребностите на хората в уязвимо социално положение. По думите й ще бъде разработен социален пакет, който общината е задължена да доставя на всички потребители на социални жилища.

„Това ще се случва по интегрирана процедура между две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Социалният пакет ще включва четири типа мерки. Първите са образователни, за да може настаненото семейство, което има дете, да има възможност то да бъде настанено в детска градина или училище, тоест това са мерки с образователна подкрепа. Вторите са изцяло със социален характер и използват социалните услуги на територията на община Свищов. Третите се отнасят към насърчаване на икономическата активност на лицата. Тук се включват мерки за квалификация, преквалификация, субсидирана заетост, така че на тези лица да им бъде осигурена трудова заетост. Четвъртият фокус на тази процедура е преодоляването на негативните стереотипи в обществото по отношение на тези уязвими групи, така че да няма негативни нагласи спрямо тях“, каза д-р Анелия Димитрова.

Зам.-кметът уточни, че мярката е комплексна и вече има финансиране по нея. Тя допълни, че кандидатстването по меките мерки става веднага, когато общината сключи договор по Оперативната програма „Региони в растеж“ за изграждането на социалните жилища. „Ние ще работим в синхрон, за да имаме готовност да предоставяме социален пакет на потребителите, веднага след като са готови жилищата“, отбеляза д-р Димитрова.

Рени АТАНАСОВА