Анета Вълева, МКБППМН-Гоце Делчев: За миналата година най-голяма част от случаите, по които сме работили, са кражби

Анета Вълева, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Вълева, какви са случаите, с които се сблъсквате напоследък в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в Гоце Делчев?

Анета Вълева: Случаите, с които най-често работим са свързани с противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица на територията на община Гоце Делчев, като за миналата година най-големият брой от случаите бяха кражби, а също така зачестяват в последните години престъпленията, свързани с притежание на наркотични вещества. Миналата година имахме  и един много неприятен случай с извършено блудствено действие от група малолетни лица.

Фокус: Увеличават ли се случаите на подобни прояви през годините?

Анета Вълева: Не бих казала, напротив, ние работим по случаи, които са изпратени от Районна прокуратура или Полицията. Мога да кажа, че дори има тенденция към постепенно намаляване на възпитателните дела, които разглеждаме в Комисията, но същевременно работим много и в посока превенция на тези прояви, превенция на агресията в училище, утвърждаване на добри отношения между децата, като консултираме родители и деца. Работим по различни кампании, които са свързани със социално-превантивни цели в Общината. Мисля, че няма увеличаване на случаите, но това се дължи предимно на огромните усилия, които полагаме за ранна превенция и също така превенция на място в училищата.

Фокус: Каква е методиката на работа?

Анета Вълева: Методиката ни на работа е свързана от една страна със сигналите, които идват от Районната прокуратура за възпитателни дела, които се образуват по преписки. Ние уведомяваме семейството и поканваме родителите и детето на възпитателно дело като междувременно за детето се изготвя социален доклад и когато дойдат те при нас им представяме това, което е извършено, уведомяваме ги за техните права и съответно на делата присъства и представител от отдел „Закрила на детето“. Налагат се възпитателни мерки според Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.

Другата линия, по която работим е превантивната. Методиката там е свързана най-вече с консултиране от психолог, работа с обществени възпитатели, организиране на социално-превантивни кампании. Например тази година за трета поредна година в нашата община имаме програма, която Общинската комисия за борба с противообществените прояви организира с участието на трите основни училища в Гоце Делчев и училището в село Баничан. Тази програма предоставя безплатни обяди за деца, които са в риск от отпадане от училище; социален риск; деца, които са сираци; деца, които живеят в социално затруднени условия. По този начин ние осъществяваме една наистина ранна превенция за това децата да остават в училище целодневно,  да посещават занималня, да са спокойни по отношение на първичните нужди като предоставянето на обяда. Разбира се, има и много други кампании, които организираме през годината. Текущата ни работа също тече по конкретни заявки от училищата, свързана с конкретни деца, с които има някакви проблеми – било то отсъствия, било то извършване на агресивни прояви. Оказваме подкрепа там където е необходимо и когато сме уведомени за това.

Фокус: Какви инициативи Ви предстоят?

Анета Вълева: Най-мащабната инициатива, която ни предстои е Лятната програма, но преди това предстои Работилница за родители, която ще организираме с подкрепата на УНИЦЕФ и по тяхната методика. Това е форма, в която подкрепяме родителите в периода на ранното детство за осъществяване на позитивно възпитание без прилагане на насилие, така че родителите да могат да окажат възможно най-положително въздействие за децата и да ги подготвят за следващите периоди. Също така организираме кампания за посаждане на дръвчета, както и кампания за работа с деца от етнически малцинства. Включваме се и в пролетното почистване на Общината.

Натали СТЕФАНОВА