Анета Вълева, МКБППМН-Гоце Делчев: Най-често противообществените прояви, с които се сблъскваме са кражби

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Анета Вълева, секретар на Общинската комисия за борба с противообществените прояви, в интервю за Радио „Фокус“ –Пирин

 

Фокус: Г-жо Вълева, кога е учредена местната комисия за борба с противообществените прояви и на малолетни и непълнолетни в Гоце Делчев и каква е нейната дейност?

Анета Вълева: Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  беше сформирана преди около13 години по изискванията на Закона за борба с противообществените прояви и на малолетни и непълнолетни. Дейността ни е свързана основно със социална превенция, работа с деца и младежи, с деца които имат девиантно поведение, подкрепа на родителите им, работа с техни учители, насърчаване на децата да имат по-позитивни изяви в обществото и да са социално ангажирани.

Фокус: Често ли се сблъсквате с противообществени прояви?

Анета Вълева: Да, това ни е работата, част е от нашето ежедневие. В Комисията получаваме преписки от Районна прокуратура, от полицията, понякога сигнали от длъжностни лица. Работим и с деца по линия на превантивната ни програма и можем да се похвалим, че имаме много добри практики в тази сфера.

Фокус: В процеса на работа до какви изводи достигате? Какво провокира тези деца да се държат по този начин?

Анета Вълева: В работата ни с децата осъзнаваме, че те са най-големите ни учители. Почти винаги е имало нещо в детството на детето, което го е травмирало, за да формира то някаква девиация в своето поведение. Неизменна част от работата ни е със семейството и със семейната среда. Възпитанието се случва основно във семейството. Понякога тези деца не са имали шанса да израснат в добро семейство, поради това тези преживявания, които са имали, неудовлетворени техни потребности, които са били базисни в тяхното развитие, са довели до тези проблеми в личността им. От там идват и решенията им за противообществени прояви.

Фокус: От какъв тип са проявите –кражби, унищожаване на имущество?

Анета Вълева: Най-много са кражбите, но понякога има и прояви на агресия.Опитваме се да работим основно чрез консултации с психолог и работа с обществен възпитател за преодоляване на проявите на агресия. Понякога се стига и до възпитателни дела. Имали сме различни случаи, но кражбите са най-много.

Фокус: Сблъсквате ли се и със случаи, свързани с употребата на наркотици?

Анета Вълева: Употребата на наркотици е един от много  големите бичове на нашето ежедневие. Този проблем не е подминал и нас. Работим и в тази насока и за съжаление децата имат информация, но вече в интернет има и такава, която е свързана с това, че някои видове наркотици не са толкова опасни. Ние обаче работим много активно с училищата в тази насока. Миналата година имахме една много голяма инициатива и закупихме тестове, които раздадохме във всички училища на родители. По този начин да може тези с домашни тестове на база на урината, да може да се проверява във всеки един момент и родителите да са информирани относно това какво е състоянието на тяхното дете. Също така правим и презентации, работим с децата в консултативния кабинет. Активна е работата ни в тази насока.

Фокус: Колко души работят с децата  и с каква трудова квалификация са те?

Анета Вълева: С децата работят всички членове на Комисията, максималният брой – 15 души. Освен тях с децата работят и обществени възпитатели, привличаме и доброволци, които ни помагат. Комисията може във всеки един момент да разчита на своите членове и на обществените възпитатели, които работят с децата. Те са основно педагози, психолози и хора, работещи активно с деца.

Фокус: Съвсем скоро обявихте и конкурс „Най-добрият клас“. Разкажете ни повече за него, какви са изискванията, по какъв начин се регистрират участниците в конкурса?

Анета Вълева: „Най-добрият клас“ е най-новата ни инициатива. Това е един конкурс, който решихме да обявим като ползваме добри практики от наши колеги, но той се провежда за първи път в Гоце Делчев. Надяваме се, че ще има участие от страна на класните ръководители. Ще очакваме те да номинират своите класове, като ни изпратят информация за тях, за това какви са отношенията между учениците в класа, дали са имали проблеми, които са преодоляли заедно, по какъв начин децата се развиват, дали посещават редовно училище, броя на извинените и неизвинени отсъствия е много важен, както и успехът на класа. Определяща при решението, смятам, че ще бъде информацията, свързана с колективност, сътрудничество, задружното участие на децата в техните инициативи, които са реализирали заедно. 5-ти май е крайният срок за получаване на тези номинации и победителите ще получат една двудневна екскурзия, осигурена от Община Гоце Делчев, която ще бъде до място и дестинация, избрана от тях самите в България. Където решат, Общината ще им подари тази екскурзия.

Фокус: Кога ще бъдат обявени победителите?

Анета Вълева: На 24-ти май. Ние имаме много хубава традиция за този светъл български празник. В Гоце Делчев се случва едно невероятно тържество на културата, на просветата, на децата. Тогава кметът на Общината награждава успели ученици, успешни учители, успешни заведения, така че тогава ще наградим и най-добрия клас.

Натали СТЕФАНОВА