Анета Кечева, общинска администрация-Белово: Община Белово укрепва проблемен мост и свлачище

Снимка: Pixabay.com

За неотложните ремонти в община Белово, Радио „Фокус“ – Пазарджик разговаря с Анета Кечева, директор на Дирекция „Специализирана администрация“ в общината.

Фокус: Г-жо Кечева, продължават ли дейностите по укрепването на проблемния мост в село Момина Клисура?

Анета Кечева: Да. Продължава укрепването на проблемния мост в село Момина Клисура, а силно компрометираният ляв устой вече е поправен. След като почистихме растителността около него видяхме истинския проблем, защото се оказа, че той е компрометиран на още много места, извън тези, които бяха установени първоначално при огледа. Намесата е навременна, благодарни сме и за отпуснатите средства за ремонта на съоръжението. Около 40% от дейностите по укрепването на моста в село Момина Клисура вече са извършени. За тях бяха отпуснати от правителството над 200 000 лева.

Фокус: Предстои и укрепване на свлачището в село Габровица?

Анета Кечева: Община Белово получи първия транш от средства за укрепване на свлачището в село Габровица. Общината почти 13 години алармира за този сериозен проблем, защото това е свлачище, което е от доста отдавна. За съжаление в тези 4 квартала, пораженията са сериозни. За наша радост Министерството на регионалното развитие взе решение и отпусна средства за два от кварталите, които са най-големи и най-населени в село Габровица. Там приоритетно ще започне укрепването на свлачището. Вече има избран изпълнител на дейностите, има проектна готовност. Очакваме скоро и разрешението за строеж, ако времето позволява, ще започнем работа веднага, тъй като отпуснатите средства са в размер на 700 000 лева.

Фокус: Работите ли по европрограми?

Анета Кечева: Община Белово участва по всички европейски програми, по които е допустима и подготвя проекти. Работим  усилено и по програмите със социална насоченост. Предстои да започне реализацията на един сериозен инфраструктурен проект, с осигурено финансиране от ДФ „Земеделие“, по който ще се рехабилитират асфалтовите настилки и тротоарите на над 10 улици в община Белово, в квартал „Разсадника“. Проектът е на стойност почти 1 млн.лв. Парите са на 100% безвъзмездни от ДФ „Земеделие“, има постъпили 3 оферти от потенциални участници, които се разглеждат и очакваме да имаме избран изпълнител. Общината има и други проекти, по които очаква одобрение за тяхната реализация.

Фокус: Предстоят ли и други ремонти?

Анета Кечева: Община Белово има входиран проект за ремонт на СУ „Александър Иванов-Чапай“. Проектът е пред ДФ „Земеделие“. Покривът на учебното заведение се нуждае от ремонт, а също физкултурния салон и санитарните възли. Предвиждаме и цялостно обновяване на дворното пространство. Стойността на проекта е 600 000 лева. Вече приключихме санирането на всички читалища. Общината получи отказ на проект за рехабилитация на общинската пътна мрежа. Казусът вече е в съда и се надяваме, че ще успеем да получим положително решение. Така ще имаме възможност да получим средства за рехабилитация на пътищата.

Ваня НИКОЛОВА