Анета Куманова, директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов:Училището е активна общност и търси подходящи форми и модели на партньорски взаимоотношения

 Анета Куманова, директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов пред Радио „Фокус“- Шумен

 Фокус:Г-жо Куманова организирате дискусионна кръгла маса, посветена на моделите на взаимодействие между училището и културните институции. Какво предвижате в рамките на конференцията?

Анета Куманова: Педагогическият колектив на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“  организира тази кръгла маса конференция „Училището и културните институции- съвременен модел на партньорство“. Не случайно е избран денят 1 ноември, ден, в който изразяваме своята почит и признателност към духовните водачи на нацията, към будителите, търсейки будителите и в съвремието. Като най- голямото училище в област Търговище имаме достатъчно опит и добри практики, които  ще споделим в рамките на кръглата маса. Това е  опит в посока партньорство с културните институции, различни съвместни инициативи и меропроиятия с идея за обогатяване и разнообразяване на училищния, а и на културния живот в Търговище. Покана за участие е отправена към кмета на община Търговище, към областния управител, към РУО, към останалите учебни заведения и представителите на културните институции- библиотека, музей, художествена галерия, театър, читалище, ОДК, Център за младежки дейности и инициативи и др.

Фокус: Каква е визията за съвременото общуване и съвместна дейност?

Анета Куманова: Училището е активна общност и то търси подходящи форми за съвместна работа и модели на партньорски взаимоотношения с културните институции, с идеята за разнообразяване и активно участие на учениците в обществения, икономическия и културния живот на общината. Моделът на взаимодействие на училището с различните институции е начин за предоставяне на по- добри възможности за нашите ученици, шансове за тяхното по- добро представяне и успешна реализация, за да могат да се почустват активна, реална, дейна част от живота в Търговище. Нашата идея е да разширяваме това сътрудничество, да дадем възжност тези културни инситути да представят свои неща тук, на територията на училището, да се изградят нови партньорски мрежи. Всяка институция, организация или училище има различни проблеми, своя специфика, всяко училище утвърждава своя политика на развитие, но считаме, че работейки заедно можем да обогатим Търговище, културния живот на града и да дадем един добър пример на подрастващите. Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ нпаример е работило съвместно с РИМ- Търговище, правениса експозиции на територията на училището, доста често ни гостуват куклени постановки. Стремим се да разчупим общоприетата рамка и да предложим различни варианти на взаимодействие, за да бъдем заедно полезни. Да, ние като образователна институция имаме ангажимент да възпитаме децата, но това е ангажимент на всички институции и на обществото. Нека следваме тази посока, нека да продължим традициите, завещани от нашите будители и да поставим в центъра децата и учениците и тяхното бъдеще и развитие.

Ивелина ИВАНОВА