Анжела Василева, Община Кърджали: Започваме активна работа по проекта за опазване на три вида прилепи

Започваме активна работа по проекта за опазване на три вида прилепи. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Анжела Василева, главен експерт в отдел „Опазване на околната среда“ и ръководител на проекта. Той е финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/.

„Обектът на проучването включва три вида прилепи, докладвани за неблагоприятно, незадоволително състояние през 2013 година, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията – Подковонос на Мехели, Широкоух прилеп и Дългоух нощник“, обясни тя.

Василева изброи дейностите, предвидени по проекта. „Имаме проучване, разпространение и картиране на находищата на целевите видове, проучване числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване. Като трета дейност е предвидено поставяне на къщички за видовете Широкоух прилеп и Дългоух нощник. Имаме маркиране и съхранение на биотопни дървета, представляващи убежища на двата вида. Предвидени са информационни дейности и въвличане на заинтересовани страни. Шестата ни дейност е организация и управление на проекта и осигуряване на информация и комуникация. В момента сформираме екип и смятаме да започнем обявяването на обществените поръчки за тези дейности, защото те ще се изпълняват от външни експерти“, отбеляза Анжела Василева.

Направени са и предпроектни проучвания, коментира тя. Предстои доста работа по картирането и маркирането и ходенето по пещери, особено за единия от видовете, добави ръководителят на проекта.

Веселка ИВАНОВА