Ани Ангелова, директор на ОДЗ „Мечта”: Заставаме зад искането за монтиране на камери за видеонаблюдение в детските градини

Директорът на Обединено детско заведение „Мечта” – Кюстендил Ани Ангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Ангелова, какви дейности са предприети относно сигурността на децата в обединените детски заведения на територията на Община Кюстендил, в частност на територията на сградите на Обединено детско заведение „Мечта”?

Ани Ангелова: В последно време сме разработили план за противодействие при тероризъм, имаме разработени правилници за безопасни условия на труд, възпитание, обучение. Друго, което е направено, през 2015 година се сложи видеонаблюдение в сградите на детската градина. В централна сграда се постави видеонаблюдение само външно със средства, отпуснати от общината по инициатива на господин Петър Паунов, докато в квартал „Изток” в детската градина, ние със средства от делегирания бюджет, също направихме външно видеонаблюдение.

Фокус: Наличието на видеокамери дава ли по – голяма сигурност за това кой влиза в детската градина, какво се случва около сградите?

Ани Ангелова: Аз имам поглед върху видеонаблюдението в квартал „Изток”, защото той си е на наш ай пи адрес, докато в централна сграда, нямам поглед, нямам парола, за да влизам, но това, което виждам в квартал „Изток” съм за 100 % да има такова видеонаблюдение, защото аз, независимо в коя точка на света съм, мога винаги да погледна какво става в квартала.

Фокус: През последните седмици започнаха едни дискусии дали видеонаблюдение да има и вътре в детските градини. Какво е вашето мнение и на вашите колеги?

Ани Ангелова: Ние още отдавна сме разисквали този въпрос. Изграждането на видеонаблюдение в детската градина според нас е една добра идея, защото особено сега случаите, които станаха, едно видеонаблюдение би обяснило работата на педагогическия и непедагогическия персонал, а също ще намали изкривяването на информацията, която достига до родителите за възпитанието, обучението и  отглеждането на техните деца. Ние имаме идея чрез сайта на детската градина да се предостави възможност на родителите по всяко време да следят състоянието на техните деца, както и за грижите, които се полагат за тях. Обсъждаме какви и колко камери ще са ни необходими, каква площ ще можем да обхванем с тези камери и дали ще можем да осигурим тези средства от делегирания бюджет. Разчитаме и на помощ от страна на родителите по отношение на техническото  изграждане и на проследяването  какви камери и с какъв обхват да бъдат. Надявам се бюджетът да ни позволи да стартираме в някои от групите. Екипът стои плътно зад тази идея, защото това, което се говори в последно време е в минус на предучилищния сектор, а нещата не стоят така.

Фокус: А дали ще срещнете подкрепа от родителите?

Ани Ангелова: Да, защото още 2015 година тук се прави по инициатива пак на господин Паунов едно анкетно проучване за желанието на родителите за поставяне на видеонаблюдение в нашата детска градина. И след обработката на тези анкетни карти, 99 % от родителите бяха за поставянето на такова видеонаблюдение.

Фокус: Има ли случаи, в които родител идва и се оплаква от недобро държание от страна на персонала спрямо детето?

Ани Ангелова: Да случвало се е да има такива идвания и оплаквания, но заедно с педагогическия и непедагогическия персонал, заедно с родителите, сме изяснявали нещата. Така че много често това, което е стигнало до ушите на родителите, не се потвърждава.

Фокус: Но при наличието на едни видеокамери това ще се решава по-лесно, така ли да разбирам?

Ани Ангелова: Това би било улеснило много работата ни и най – вече би било от голяма полза за самото спокойствие на самите учители. Защото понякога самите деца изкривяват информацията и родителите вярват на 100% на децата си.

Малките деца имат тази способност да преувеличават нещата. Ние от тази гледна точка, имаме желание да бъде поставено видеонаблюдение в детските градини.

Венцеслав ИЛЧЕВ