Анна Конукова, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: 17 деца са осиновени през първото полугодие на 2018 година

Община Варна, Морска гара

17 деца от Варна са осиновени през първото полугодие на 2018 година. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. тя добави, че 14 от осиновените деца са били настанени в приемни семейства, 2 – в Дома за медико-социални грижи за деца във Варна, и 1 – при роднини. От осиновените 17 деца, 4 са осиновени в чужбина, останалите – в България.

145 лица са подпомогнати с помощи през първото полугодие на 2018 година, сочи анализът на дейностите по прилагане мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково. 78 от отпуснатите помощи са за  еднократна финансова подкрепа на деца във връзка с превенция на изоставянето им, реинтеграция или за подкрепа на дете в приемно семейство, 63 – за месечна помощ на настанени при близки и роднини деца. Отпуснати са и 4 помощи за месечна добавка на дете с увреждане, настанено при роднини. Общата стойност на изплатените еднократни помощи за първото полугодие на годината е 30 170 лева. С месечни помощи към месец юни 2018 година се подпомагат 60 деца, настанени при роднини и близки. За всички деца, настанени в приемни семейства, помощите се изплащат по проекта „Приеми ме“ от Община Варна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА