Анна Конукова, „Социално подпомагане“ – Варна: Типични случаи на настаняване в Кризисния център са деца на чужденци, влезли незаконно в страната

Типични случаи на настаняване в Кризисния център във Варна са деца на чужденци, влезли незаконно в страната. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. „Тъй като родителите биват задържани от властите, през времето, което те са в ареста, децата се настаняват в Кризисния център“, отбеляза Анна Конукова. Последният подобен случай е от миналата година, когато в Кризисния център са били настанени шест деца, като родителите им са били в ареста по-малко от месец. След като мине съдебното производство по отношение на извършеното от тях престъпление, обикновено заедно с децата се настаняват в центровете за бежанци, допълни Анна Конукова.

Кризисният център, който през септември навърши 1 година от създаването си, е комплекс от социални услуги за деца, пострадали от насилие,  трафик или друга  форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса. Основната цел на предоставянето на услугата е осигуряване на защитена среда, овладяване на кризисната ситуация, социално включване и пълноценен начин на живот на децата, ползващи услугата. В Кризисния център за деца услугите се основават на индивидуален подход и оценка на потребностите на детето, консултации, предоставяне на подкрепа за преодоляване на последствията от травмата, осигуряване на защитена среда за детето, организиране на свободното време, организиране на групова и индивидуална работа, както и извършване на експертно-консултантски дейности.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА