Анна Конукова, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: В града има недостиг на приемни семейства

Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Конукова, колко сигнала за нарушаване правата на децата и наличие на риск са постъпили в отдела за закрила на детето във Варна до края на месец май?

Анна Конукова: 455 сигнала за нарушаване правата на децата и наличие на риск са постъпили в отдела за закрила на детето във  Варна от началото на годината до края на месец май. Сигналите, които получаваме ежемесечно, касаещи проблеми и рискове с деца, са между 80 и 100. Част от тях са свързани точно с насилие над деца, като от началото на годината до края на месец май тези сигнали са 26. По принцип насилието над деца означава не само физическо, психическо, сексуално, емоционално, но и самото неполагане на грижи, неглижиране, занемаряване на децата също означава насилие. С това са свързани и сигналите, по които предприемаме мерки за закрила. Дори по отношение на сигналите от родилен дом, когато майката не е в състояние да се грижи за детето и го изоставя, настаняването му извън нейното семейство би могло да се приеме като насилие. Сигналите, които постъпват в отдел „Закрила на детето“ във Варна, най-често са свързани с домашно насилие. Част от тези сигнали са свързани с деца на разведени родители, когато вече родителите са се развели или все още нямат дела, но живеят разделено. При наличие на друг партньор много често биологичният баща или майка, по-често баща, сигнализират, че се упражнява някакво насилие върху децата, изразяващо се в шамари, викове, оценки, груби думи към децата. Често тези случаи не могат да бъдат потвърдени, въпреки че се разговаря самостоятелно и с децата, и с възрастните, които се грижат за тях. Извършва се и консултиране на хората, които се грижат за децата как да се отглеждат без присъствие на елементи на насилие. През месец май отделът е работил по подобен случай, свързан с две деца. При срещи на биологичния баща с децата те споделят, че съжителстващият с майката упражнява насилие. По-големите деца подават и сами сигнали за насилие на националния телефон. Имаме такъв случай през месец май, когато приятелка на момче на 15 години подава сигнал за момчето, че е обект на домашно насилие от страна на майката във връзка с неизпълнение на училищни задължения и подготовка за училище. Това не означава, че те не трябва да се подготвят за училище, това е основен техен ангажимент в тази възраст, но тези правила и задължение трябва да се постигат с приемливи методи на възпитание, изключващи насилие.

Фокус: Колко мерки за закрила са предприети от отдел „Закрила на детето“ във Варна през май?

Анна Конукова: 32 мерки за закрила са предприети от отдел „Закрила на детето“ във Варна през май. Част от мерките са свързани с прекратяване, продължаване, както и за предприемане на нови мерки за закрила, като месечно случаите са между 25 и 35. Анализът за месец май посочва, че по отношение на 14 деца има прекратени мерки за закрила, а по отношение на 18 деца има предприети или продължени мерки за закрила. През месец май са осиновени три деца. Важно е когато мерките за закрила се прекратяват, да се стига до трайно решение за децата. Осиновяването на децата, когато живеят извън семейството, е трайно решение. През май отделът е работил и по случай с дете, което е полски гражданин. Детето бе намерено в един от кварталите на Варна. Настанено бе в приемно семейство, където живя няколко месеца. Свързахме се с полските служби. Тъй като имаше издадено решение на полски съд, че детето се настанява в приемно семейство, то бе предадено на приемен родител, който пристигна заедно с представител на социалната служба. През май няколко деца, които са били настанени в Кризисен център, са върнати в семейството си. Едно от децата е настанено при баба и дядо по майчина линия. Момиче, жертва на сексуално насилие, настанено в Кризисния център, е пренасочено към Звено „Майка и бебе“ заради напреднала бременност. 18 мерки за закрила са продължени от специалистите от отдел „Закрила на детето“ във Варна през май. Девет деца са били настанени в приемни семейства през последния месец, като две от децата са настанени от родилно отделение. Други две деца са живеели с баща си в приюта за възрастни хора, но предимно бабата се е грижила за тях. След нейната смърт се е наложило двете деца да бъдат настанени в приемно семейство. За три деца мярката е била продължена. От Звено „Майка и бебе“ в приемни семейства през месеца има настанени две деца. Направена е оценка на една от майките, че не е в състояние да полага адекватни грижи за бебето поради заболяване и умствена изостаналост. Другата майка сама е решила, че няма възможност да полага грижи за детето в дългосрочен план, затова по-рано е взела решение детето да бъде настанено извън семейството. През месец май в Кризисния център, който бе открит миналата година, са настанени четири деца. Центърът е с капацитет от 20 места и се ползва често. Всеки месец се налага да предприемаме нови мерки за закрила, но всъщност това е основната работа на специалистите в отдела – когато децата нямат възможност да растат в семейна среда, да им се търси най-добрата възможност, където да бъдат отглеждани, засега след семейството са роднините или приемните семейства.

Фокус: Има ли недостигна приемни семейства?

Анна Конукова: Във Варна има недостиг на приемни семейства. През миналата година във Варна няма утвърдени нови семейства, а тази година утвърдените семейства са шест, но четири от тях са се отказали още при първото настаняване на деца, попаднали в кризисна ситуация. Това е труден процес, тъй като много от приемните семейства очакват, че детето, което ще бъде настанено при тях, ще бъде спокойно, без проблеми. Децата много често не са от български произход, не са имали нормална семейна среда, за да имат такова поведение, каквото хората познават по отношение на деца, отглеждани в семейства. Екипът по приемна грижа отново започва обучение на десет семейства, но проучването, част от което е и обучението, обхваща период от четири месеца. Наистина нямаме достатъчно приемни семейства. Хубавото е, че голяма част от децата, настанени в приемни семейства, намират своите осиновителни семейства. От началото на месец юни има три международни осиновявания на деца със съдебни производства в Софийски градски съд. По-големите деца, над 10-годишни, се водят на изслушване. В конкретните три случая става въпрос за деца, които са над 10-годишна възраст.

Фокус: Колко са осиновяванията от началото на годината?

 Анна Конукова: 12 деца от Варна са осиновени от началото на годината до края на месец май. Голяма част от децата са осиновени в България. В чужбина са осиновени само три от децата. Две от осиновените в чужбина деца са при семейства в САЩ, а едно дете е при семейство в Италия. Останалите деца са осиновени в България, като почти всички са били в приемни семейства. Две от децата – бебета, са били настанени в Дома за медико-социални грижи в кв. „Виница“ във Варна, откъдето са осиновени.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА