Анна Конукова, отдел „Закрила на детето”- Варна: Центровете за обществена подкрепа помагат на родители, които са в конфликтни взаимоотношения заради раздяла

Анна Конукова, ръководител на отдела „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане“ във Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Конукова, колко сигнала за деца в риск са постъпили през първите месеци на годината в отдела за закрила на детето към социалната дирекция във Варна и с какво най-често са свързани?

Анна Конукова:  Между 80 и 100 сигнала за деца в риск постъпват месечно в отдела за закрила на детето към социалната дирекция във Варна. Най-голям дял са сигналите от родилно отделение, които касаят както майки, които имат нагласа да изоставят децата и нямат възможност да полагат грижи за тях, така и майки, които желаят да се грижат за децата си, но са непълнолетни. Сигнали постъпват и по отношение на децата с увреждания. При по-леки увреждания хората също са с нагласа да се грижат в домашна обстановка за децата, да предприемат всичко, което е необходимо за лечение. Но тъй като е дете с увреждания, се получават сигнали. Друга част от сигналите са свързани с конфликт между родители по повод раздяла или по повод на контактите на единия родител, който не живее в момента с детето, тоест личните контакти, които реализира с детето. Обикновено сигналите касаят периода преди съдебното решение, но често се случва и след съдебните решения, въпреки че контактът е регулиран, отново да не се спазва. За тази цел има нови услуги към Центъра за обществена подкрепа.

Фокус: Кои са те?

Анна Конукова:  Центровете за обществена подкрепа във Варна предлагат нова услуга – помагат на родители, които са в конфликтни взаимоотношения заради развод или раздяла. Във Варна функционират четири центъра за обществена подкрепа. Единият център се намира на ул. „Георги С. Раковски“, където е и отделът за закрила на детето. Център за обществена подкрепа „Другарче“ скоро е преместен в сградата на СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова“ в кв. „Младост“, а другите два центъра се намират в кварталите „Владиславово“ и „Аспарухово“. Центровете са разположени в различни райони и услугите, които се предлагат, са близо до хората. Има една нова услуга – програма за работа с родители, които са в процес на раздяла, развод или след развод, но все още имат конфликтни взаимоотношения. Също така се предлага услугата контактен център – в защитена среда да се провеждат срещи на родители с деца, да става само предаването или консултирането. Това е често срещан проблем и това наложи тези нови услуги, които се предлагат.

Фокус: За колко деца са предприети мерки за закрила?

Анна Конукова:  12 деца от Варна са настанени в приемни семейства през първите три месеца на настоящата година заради риск от изоставяне или липса на родителска грижа. Това са част от мерките за закрила, които отделът предприема за деца в риск от изоставяне или липса на родителска грижа. 9 от децата са настанени в приемни семейства още от родилно отделение, а останалите 3 са изведени от семейна среда. За децата от 0 до 3 -годишна възраст във Варна има институция, като там се настаняват предимно деца с тежки увреждания. През първото тримесечие на годината има настанени 6 деца, които са с тежки увреждания. Често се настаняват деца, които са родени недоносени. Те са във висок риск от увреждане. След отглеждане в специализираната институция, където има денонощна медицинска грижа, и уточняване на здравния им статус следва настаняване в приемни семейства, ако нямат тежки увреждания. За периода в приемни семейства са настанени 2 деца, а друго е в процес на настаняване. Освен настаняване на деца, които са в риск от изоставяне и нямат родителска грижа, отделът за закрила на детето работи и в посока трайно намиране на семейство, което е възможно чрез осиновяване на децата.

Фокус:  Колко деца са осиновени за този период?

Анна Конукова:  14 деца от Варна са осиновени през първото тримесечие на  годината. Десет от осиновените деца са от приемни семейства, а останалите четири са осиновени от Центъра за настаняване от семеен тип. Четирите осиновени деца са две двойки – братя и сестри, а техни осиновители са семейства от Италия. Обикновено българските осиновители предпочитат по-малки деца. Когато в България не може да се намери подходящ кандидат-осиновител, се пристъпва към търсене на осиновители от други страни. Осиновени деца има в  Италия, САЩ, Испания и Франция.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА