Анна Николова, Фондация “SOS – семейства в риск” – Варна: Увеличава се броят на пострадалите от домашно насилие, които търсят помощ

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Анна Николова, председател на Фондация “SOS – семейства в риск” във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Николова, по колко случая, свързани с домашно насилие, сте работили през изминалата 2017-та година и какви тенденции се очертаха?

Анна Николова:  Ежегодно фондацията работи по около 300 случая на насилие и експлоатация, като основният процент са жертви на домашно насилие, които ползват консултативни услуги и настаняване в кризисен център. Тенденциите са свързани основно с увеличаване броя на пострадалите лица, които търсят помощ, и още повече с интензитета на насилието и високия риск. През последната година са множество високорискови случаи, които са изключително трудни за интервенция и съответно заплахата за живота и здравето на пострадалите е била по-висока. Затова и кризисният център, в който се настаняват най-тежките случаи на насилие, обикновено работи на пълен капацитет.

Фокус: В тази връзка обмисля ли се създаването на втори център?

Анна Николова:  От септември 2017 година във Варна функционира кризисен център за деца, пострадали от насилие и трафик. С него кризисните центрове в града станаха два. Единият дава възможност за настаняване на пълнолетни лица, както и на пълнолетни с деца, а в другия настаняванията са за деца.

Фокус: Жертвите имат ли определен социален статус?

Анна Николова:  Трудно можем да се обвържем с очертаване на определен профил на жертвите, особено от домашно насилие. Всеки би могъл да бъде жертва на домашно насилие или друга форма на насилие. Най-високорисковата група по отношение на възрастта, съгласно нашата статистика и нашите анализи, е между 25 и 40 години. Една възраст, в която жената трябва да бъде изключително активна в обществен и професионален план. Именно в тази активна възраст най-голям дял от пострадалите се обръщат към нас.

Фокус: Какво е мнението Ви за Истанбулската конвенция?

Анна Николова:  Наличието на такъв документ, който дава една цялостна правна рамка и конкретни мерки за защита, за превенция и за преследване на извършителите на насилие над жени и домашното насилие, може да бъде категоризирано единствено положително на фона на всичко, което виждаме, че се случва по отношение на насилието в страната. Този документ гарантира един най-висок стандарт и признава, че най-засегнатата група на полов признак са жените, момичетата под 18 години. Дебатите са много, достатъчно много бе изговорено в публичното пространство и мисля, че е крайно време всички да разберат, че фокусът на тази конвенция е темата насилие над жени и домашно насилие и не е редно тя да бъде изместена от несъществуващи текстове, за които се твърди, че съществуват, по отношение на третия пол. Такъв пол в тази конвенция не се визира, нито пък тя е свързана с узаконяването на еднополовите бракове.

Фокус: Какви ще бъдат приоритетите в работата Ви през 2018-та?

Анна Николова:  Основните приоритети в работата на Фондация “SOS – семейства в риск” през 2018-та година са свързани с предоставянето на закрила и социални услуги на пострадалите, които тя управлява – консултативни програми, специализирани програми за извършители на домашно насилие и кризисните центрове за настаняване. Подкрепяме усилията на правителството за ратификация на Истанбулската конвенция, което би довело до по – ефективна защита, до по-добра наказателно-правна защита, повече и по-тясно специализирани услуги за пострадалите, както самата конвенция го изисква. Нека се приключи с тази подвеждаща информация, с тази пропаганда по отношение на Истанбулската конвенция и нека оставим правителството да продължи последователната политика, която е повело до този момент. Логическият край на всичко това да бъде ратифициране на документа от страна на България.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА