Антоанета Андреева, СБУ – Велико Търново: Доволни сме от постигнатите договорености по новия колективен трудов договор

Снимка: pixabay.com

На 11 юни Министерството на образованието и социалните партньори подписаха новия колективен трудов договор. Предвижда се началната заплата на преподавателите и другите педагогически специалисти да бъде увеличена от 760 лева на 920 лева. Доволни ли са учителите от промените? Темата коментира Антоанета Андреева, председател на търновската организация на Синдиката на българските учители.

Фокус: Тази седмица беше подписан договорът, с койот се определят нови правила. Едно от положителните неща е увеличението на минималната работна заплата. Какви са другите преимущества и как се възприемат от учителите клаузите от новия договор?

Антоанета Андреева: Да. В понеделник, на 11-ти, беше подписан новият отраслов колективен трудов договор за системата на средното образование между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национално  представените синдикални и работодателски организации. Ние очаквахме този нов отраслов колективен трудов договор, тъй като на 19 юни изтичаше предходния. С нетърпение очаквахме да видим какви договорености ще бъдат постигнати. Проектът за новият отраслов колективен трудов договор беше разработен основно от експертите и юристите на синдиката на българските учители. Ние, членовете на СБУ, сме доволни от постигнатите договорености. Да, вие казахте, че се увеличават заплатите на учителите в системата на средното образование, но това не е единственото което е договорено. В този колективен договор са посочени възможности за повишаване на качеството на образование чрез кариерното израстване и допълнителните квалификации и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Това ще стане с предвидена промяна в Наредба №12, което трябва да се случи до края на 2018 година. Промените предвиждат да се запази и кариерната длъжност „старши учител“ при смяна на образователната институция. Общините трябва да приемат стратегия за преминаване на едносеменен режим и въвеждане на целодневна организация на обучение в целодневните заведения. Тук са договорени и допълнителни социални плащания за 24 май, за 15-ти септември и за 1 ноември, за представително и работно облекло, малко по-висок размер на годишните платени отпуски. Като цяло ние сме доволни от постигнато.

Фокус: Усеща ли се вече образованието е приоритет на Правителството, така както беше заложено и в предизборната платформа, и че то не стои „в ъгъла“, така както беше преди 5-10 години?

Антоанета Андреева: Да. Само за изминалата година заплатите на учителите бяха увеличени с 25%, два пъти в рамките на една календарна година. Сега предвиденото увеличение, според изказванията, ще се случи от 1 януари. Ние много се надяваме, при един добър финансов резултат, това да бъде реалност още през тази есен. Всичко това наистина показва отношението на изпълнителната власт към образованието. Наистина се разбере, че образованието е изведено като приоритет. Прави се много в областта на средното образование и ние учителите сме доволни от постигнатите договорености. Много са се променили нещата. Разбира се има много неща, които биха могли да се желаят и да се направят. Това ще се случва постепенно във времето.

Фокус: Какви промени трябва да бъдат извършени още?

Антоанета Андреева: Има нормативни документи, които трябва да бъдат преработени, така че наистина  да бъдат приложими в нашето ежедневие. Ние много се надаваме, че това ще се случи. Някой от тях претърпяха известни корекции. Може би във времето ще се установи дали се нуждаят от допълнителни такива. Ще дам за пример наредбата за приобщаващото образование и делегираните бюджети. Тази година има нова формула и нов механизъм, по който се формират делегираните бюджети. Идеята беше да няма разделяне на училищата на големи, с голям брой ученици, и на такива с по-малък. Тоест това да не е това водещият показател при формирането на делегирания бюджет, така че и колегите в малките населени места, в малките училища, с малък брой ученици, реално да получават заслуженото от финансова гледна точка за своя труд. В края на календарната година ще знаем и ще отчетем дали това се е случило с тази нова формула за формиране на делегирания бюджет или наистина ще има нужда и от корекции в тази насока.

Надежда КРЪСТЕВА