Антоанета Барес, директор на НКИЗ: Целта на меморандума е да бъде постигната връзка между бизнеса и университета

Антоанета Барес

Изпълнителният директор на  Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес в интервю за дневния блок на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Продължава дневният информационен блок. Насочваме се към Русе, където бе подписан меморандум за сътрудничество между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД във връзка с развитието на проекта за ускорено професионално изграждане на млади специалисти. Събеседник по темата е изпълнителният директор Антоанета Барес. Г-жо Барес, подписахте меморандум за партньорство с Русенския университет. Какви са целите и очакванията на Националната компания с подписването на този меморандум?

Антоанета Барес: Един от проектите, които Национална компания много ускорено развива, е проектът по развитието на Индустриална зона-Русе, както и съществуващият ни проект – бившата Свободна безмитна зона-Русе, като акции на дружество са 100% наши. Очакваме възможност за връзка между бизнеса и университета. Убедени сме, че ще бъде двупосочна, положителна и полезна за всички. Очакваме нови инвестиции, които да изберат Русе, тъй като градът има изключително добре подготвени кадри. И другото, което очакваме, е наистина активна дейност както от страна на университета, така и от страна на бизнеса по развитието на този проект.

Водещ: Казахте, че подписването на меморандума е част от реализацията на проекта на НКИЗ ЕАД Fast Tracking Success. А в края на годината получихте и награда за този проект – Златно сърце за социално-отговорна инициатива. Разкажете повече за идеята – откога действа програмата и как се зароди тя?

Антоанета Барес: Идеята ми дойде в средата на миналата година след няколко срещи с инвеститори – чуждестранни компании, които поставиха основен акцент „откъде ние ще наемем кадри, ако позиционираме нашите инвестиции в България“. И аз не можех да отговоря на този въпрос. Тогава се зароди идеята да направим този проект, защото когато дойде инвеститор, той очаква отговори на своите въпроси и този с кадрите е един от трите съществени въпроса за избора на инвестиционна среда, местоположение, инфраструктура, работна ръка. Трябва да може някой да направи информиран избор за своята инвестиция. И в тази връзка аз искам да имам отговори на всички въпроси, които ми задават. Естествено, не винаги мога да отговоря на момента, но за местоположението нещата са ясни – говорим за информиран избор, за това какъв е вида инвестиция, от какво би имала нужда, за да изберем подходяща локация за инфраструктурата – дали е съществуваща, дали има възможност да се новоизгради. Това също е въпрос, който не е толкова сложен като отговор. Тоест, кадрите нямат моят отговор. Как да кажем откъде да наемат кадри? И тогава дойде идеята да съберем информация. Тя е от университетите. Като един път я получим като информация, ние оттам нататък правим бърза връзка между инвеститора и университета, да могат те да си сътрудничат. Университетът да има полза от самия инвеститор, дори и при изработване на учебните си програми, да актуализира съдържанието им. И обратното, инвеститорът да може да прави своя избор за работна ръка, да знае как се обучават хората. Това е същността.

Водещ: Иска ми се още малко за проекта да поговорим. Какви са целите на проекта Fast Tracking Success ѝ как ще действа по-нататък? С кои университети и кариерни центрове вече си партнирате и кои учебни заведения планирате да привлечете в инициативата?

Антоанета Барес: Проектът ни е много амбициозен. За момента имаме партньорство със Софийски университет, Лесотехнически университет, Техническия университет в София, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, вече Русенския         университет. Планираме също с Шуменски университет, Варненски, в Бургас, във Велико Търново. Амбицията ни се простира до партньорства и с професионалните гимназии, тъй като голяма част от инвеститорите търсят работна ръка с различни познания. Нашите професионални гимназии обучават едни много добре специализирани, с добри практики, много добри кадри, които могат да бъдат сериозна част.

Водещ: Студенти от кои специалности от Русенския университет биха били търсени от инвеститорите в зоната на Национална компания „Индустриални зони“?

Антоанета Барес: От всички специалности. Не се търсят само инженерни специалности. Знаете, за работата на една компания трябват ключови специалности като счетоводство, тоест икономисти, маркетинг, юристи, технически специалности, естествено в зависимост от производството. Така че от всичките специалности биха могли да намерят място за работа в компании, които са инвеститори в Национална компания „Индустриални зони“.

Водещ: Много ви благодаря за отделеното време.

Милослава АНГЕЛОВА