Антоанета Барес, изп. директор на НКИЗ: Кюстендил има голям потенциал за създаването на индустриална зона

Радио "Фокус" - Кюстендил

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Барес, какви са очакванията ви за предстоящото сътрудничество с Община Кюстендил ?

Антоанета Барес: Очакванията ми са реалистични. Опитвам се да си поставям винаги реалистични очаквания, а не големи за да не се чувства човек след това излъган в очакванията си. Общината има много хубав терен – общински, който има потенциал да стане индустриална зона. Въпросът е първо да намерим инвеститор. За да може да тръгне една концепция за развитие на индустриална зона в крайна сметка трябва да имаме конкретен заявен инвеститорски интерес. Това което очакваме в краткосрочен план е подготовка на необходимите материали, на необходимата информация, на всичко за терена. Да може да съберем всякакви данни за ток, газификация, вода, възможности като мощности, това е важно за инвеститорите. Това е важно за инвеститорите. Те се интересуват, това са първите неща които ги интересуват след като видят терена. Интересуват се от къде ще бъдат доставяни комуналните услуги, защото всяка инвестиция има конкретни изисквания, особено когато става въпрос за производствено предприятие – дали големи количества електроенергия, дали газ със съответните мощности. Затова първо трябва да се събере тази информация, да може да направим една добра концепция за тази зона и да започнем да я промотираме активно.

Фокус: Кои са факторите за развитие на индустриална зона в Кюстендил ?

Антоанета Барес: Местоположението, близостта до границата, от една страна. Другата страна е близостта до магистралата, която се изгражда в посока Гърция. В тази част, в тази територия на страната нямаме развитие на индустриална зона. Не е развивана в такава област, както са Пловдив, Стара Загора, Горна Оряховица, Бургас, Варна. Винаги по-сериозните предприятия и големите индустрии са в другата посока. Потенциалът не е изобщо малък, в близост е до транспортния коридор. Смятаме, че потенциалът е голям, възможностите са доста. Проучванията на терена ще покажат за какъв вид производства е подходящ, защото това има значение. Има значение теренът, има значение това, какво може да се осигури като електричество, като вода, като газ. Важно е с оглед възможността за ситуиране на предприятия. Община Кюстендил имат данни за суровините в района. В крайна сметка един инвеститор, когато избира къде да позиционира своята инвестиция, се интересува от къде ще си получи суровината, как ще я докара, какъв транспорт най-лесно може да я придвижи. Цялата тази концепция, след като се проучи и дойде инвеститор, може да му се каже, че добре е да се позиционира тук, суровината е наблизо.

Фокус: Тоест все още е рано да се каже инвеститори от кои държави биха проявили интерес към индустриалната зона в Кюстендил ?

Антоанета Барес: Няма значение държавата, по-скоро има значение видът на инвестицията. Дали ще бъде логистика, дали ще бъде производство, какъв вид производство, какъв вид суровини има в региона, какъв вид производство може да се обезпечи от суровините които се намират в близост.

Фокус: Какво да очакваме от „Национална компания индустриални зони“ през 2018 година ?

Антоанета Барес: Много неща. Работа с общините, разширяване на проекта ни в Бургас, защото там съвместно с Община Бургас направихме индустриална зона преди години. Зоната вече е запълнена и работим по разширяването й. Това което искаме да направим и тук и в други градове в страната, където има потенциал и общината има готовност да работи в партньорство с нас. Развитие на нашите инфраструктурни проекти. Имаме много сериозни амбиции във връзка с проекта ни „Fast Tracking Success” за подпомагане на инвеститорите и на младите кадри от университетите, както и създаването на връзка между тях. Много цели сме си поставили и се надявам, че в края на годината ще отчетем напредък по всяка една от тях.

Венцеслав ИЛЧЕВ