Антоанета Иванова – Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД:   Стабилни  сме икономически, стабилни  сме политически и бизнесът може да работи спокойно

Разговаряме с Антоанета Иванова – Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД 

 

Радио „Фокус“:  Община Видин и „Национална компания индустриални зони“ подписаха меморандум за сътрудничество, на базата на който ще обедините усилия за привличане на нови инвестиции в региона.  Какво по-конкретно предвижда този меморандум?

 

Антоанета Иванова – Барес: Идеята ни е заедно с Община Видин да  фокусираме  усилията си  в областта на привличане на инвеститорите. Ние от години има ситуирана зона във Видин. Предвид изградения Дунав мост 2, приоритети за развитието на Видин и добрата локация на града искаме да съсредоточим действията си върху нещата, които са от първа необходимост за един инвеститор. За да се ситуира един инвеститор на дадено място той се интересува от три неща – местоположение, инфраструктура и работна ръка. Болезнен стана въпроса с намирането на работна ръка, но няма неразрешими неща. Когато сме малко по-активни, когато говорим с хората, когато търсим и помагаме – нещата ще се случват.  Друго важно нещо за инвеститорите е административното обслужване. Дълги са процедурите. В момента върви проект на правителството за намаляване на административната тежест. Това е от изключително важно значение за увеличаване на инвестициите в България. Много дълги са сроковете за разглеждане на документи, за получаване на разрешителни било то от държавата или от община. Сътрудничеството с общината е да се постави фокуса върху всички тези дейности и тогава нещата ще се случват по-бързо.

 

Радио „Фокус“:  Какви според Вас са възможностите за привличане на нови инвестиции в региона?

 

Антоанета Иванова – Барес: Възможностите са доста. България в момента е с добри  икономически показатели. Стратегическото местоположение на страната, членството ни в Европейския съюз ни дават доста предимства и предизвикват интерес защото сме стабилни. Стабилни икономически, стабилни политически и бизнесът може да работи спокойно. Така, че – защо не Видин!

 

Радио „Фокус“: Недостигът на качествена работна ръка и недостатъчно добре развитата инфраструктура спират много инвеститори. Ще създаде ли тази нова форма на сътрудничество между общината и „Национална компания индустриални зони“ условия за преодоляване на тези пречки?

 

Антоанета Иванова – Барес: Да, това са нашите планове. Съвместно с кмета на общината ще работим в областта на развитието на кадрите, в привличането им. Това, което е направила общината с разкриването на филиал на Русенския университет е изключително. Това означава,  че ще има млади хора тук. Аз съм убедена, че децата на Видин, които си търсят работа из цялата страна ще се върнат в родния си град ако условията в него са добри. Инфраструктура е нещо, което се изгражда, има ли интерес – ще я изградим.

 

Радио „Фокус“ :  Има ли интерес от страна на инвеститорите за реализиране на проекти в Община Видин? В кои сектори работят тези производства? За каква дейност става въпрос?

 

Антоанета Иванова – Барес: Има интереси, заявени от страна на инвеститори, няма да коментирам кои са те, защото това е дълъг процес, въпрос на избор. Всички инвеститори са от производствения сектор – електроника, автомобилна индустрия.

Анна ЛОЗАНОВА