Антоанета Копривщенова, ОДБХ: В област Пазарджик се извършиха засилени проверки на обекти за риба и на обекти за хранене в училища и детски градини

В края на месец ноември и началото на декември бяха извършени засилени проверки на обектите за производство и търговия с риба от инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик. Радио „Фокус” – Пазарджик потърси експерта от дирекцията инж. Антоанета Копривщенова за повече подробности.

Фокус: Инж. Копривщенова, бяха ли извършени и тази година проверки за празника Никулден и какво проверяваха експертите от Областната дирекция по безопасност на храните?

Антоанета Копривщенова: Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик извърши засилени проверки на обекти, в които се предлага риба. Във връзка с религиозния празник Никулден от 30 ноември започнаха засилени проверки в обекти за отглеждане на аквакултури, за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси в област Пазарджик. Колегите проверяваха регистрацията на обектите, съответствие на сградофонд и оборудване с действащото законодателство в областта на храните, наличие на системи за управление безопасността на храните, наличие на документи за произход и безопасност на рибата. Следеше се и за спазване на срокове  и условия на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране и други. Проверките продължиха до 6 декември включително, като до няколко дни се очаква да станат ясни резултатите.

Фокус: Продължават ли проверките на обекти за хранене в училища и детски градини в областта?

Антоанета Копривщенова: На територията на Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за контрол на обекти, намиращи се на територията на детски заведения, училища, столове, обекти за търговия на дребно в училища и детски заведения за установяване спазване на Наредба 9 бяха извършени общо 80  проверки. Проверките бяха извършени в периода 7 – 25 ноември. В хранителни блокове към детски заведения са извършени общо 44 проверки, в училищни столове и обекти за раздаване на храна, включително детски млечни кухни – 18 броя, в обекти за приготвяне и доставка на храна, кетъринг и кухни майки – 8 броя, в обекти за производство на закуски, които се предлагат в училищата по програма – 2 броя, в обекти за търговия на дребно на територията на училища, детски заведения, павилиони – 8 броя. Най-често констатираните нарушения са при спазване използването на олио, брашно в храната, както и бял хляб, които не са произведени по стандарт. В резултат на извършения контрол са издадени 9 предписания, няма съставен акт за установяване на административно нарушение.

Фокус: Какви са резултатите от извършения контрол на експертите от отдел „Контрол на храните” през изминалия месец?

Антоанета Копривщенова: През месец ноември в отдел „Контрол на храните” към Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик са извършени 619 проверки. Връчени са 28 предписания – за несъответствие на сградофонд, за неводене на записи по система за самоконтрол, за спазване на Наредба 9, за спазване на регламент за маркиране на яйца, за дезинфекция и почистване, за хигиена, за водоснабдяване на обект, за изпращане на яйца в пакетиращ център, за сградофонд и оборудване. През месеца са извършени 12 одита на предприятия. В резултат на извършените проверки са съставени 8 акта за установяване на административно нарушение – за обект с лоша хигиена, за липса на проследимост, за обект без  регистрация по Закона за храните, за храни без етикет, за нерегламентирано транспортно средство, за липса на придружаващи документи към храни и за работник без тъмно работно облекло. Възбранени са 8 481 яйца. Бракувани и унищожени са 4 890 яйца. Бракувани са 526 кг патешки фенери, 60 кг свински уши и 13 кг свински сърца, които са без придружаващи документи. Направен е един отказ за регистрация на обекти, има и едно разпореждане за спиране на обект.

Фокус: Какво констатираха при проверките инспекторите от другите два отдела на дирекцията?
Антоанета Копривщенова: В отдел „Здравеопазване на животните” са проверени 272 броя обекти, предписанията са 24. Имаме 2 акта за установяване на административно нарушения, проверки по сигнали, жалби и повторни проверки – 32 броя. Извършени са 322 услуги по ценоразпис и тарифа и са взети 216 проби. Проведена е Епизоотична комисия за африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците в областта. В отдел „Растителна защита” са издадени 192 фитосанитарни сертификата за износ, като във връзка с този износ са извършени 39 проверки. Издадени са 71 растителни паспорта, заверени са 21 дневника на земеделски производители. Има проверки по агроекологични плащания – 17, контрол на тържища за посадъчен материал – 4 броя проверки. Проверени са също 3 склада, документални проверки на земеделски производители – 12, 5 становища по мерки за подпомагане са издадени. Контрол на терен картофи – 5 броя проверки, взети са 21 проби. Проверките на горски разсадници са 2, проверките по кръстосано съответствие – 5 броя, проверени са 15 земеделски производители на терен. Документални проверки във връзка със зимни пръскания имаме 45 броя, проверени са 4 селскостопански аптеки.

Теодора ДИМИТРОВА