Антонка Китанова, директор: Над 500 деца ще се обучават в Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ през новата учебна година

Антонка Китанова, директор на Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ в Петрич, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин

 

Фокус: Каква е историята на Четвърто основно училище „Христо Смирненски“? Кога е създадено?

Антонка Китанова: Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ е резултат на Петричкия инцидент, за който са чували като че ли много малко хора в Петрич. Това е инцидент, който се развива през 1925 година с гръцката войска и в следствие на това след като се обжалва дело, то се спечелва и на петричани е изплатено обезщетение в размер около 1 милион лева. Петричани решават да дадат тези пари за построяването на училище и така Четвърто основно училище е първата гимназия в град Петрич, построена в следствие на тези репарации, които са получени от гръцкото правителство като обезщетение за щетите, които са нанесени на град Петрич. През 1929 година е завършен строежът на училището и е открита първата гимназия, която продължава да съществува до 1963 година, когато в едната част на сградата е открито Четвърто основно училище „Христо Смирненски“.

Фокус: Работило ли е училището по някакви значими проекти с външно финансиране?

Антонка Китанова: Не е имало сериозно външно финансиране, макар че преди години, когато постъпих аз като директор преди 10 години, исках да направим проект, по който училището да бъде обявено като училище на културата в Петрич или като училище със защитена функция, за да му се дадат някаква средства за реставриране.

Фокус: А в какво състояние е материалната база на учебното заведение?

Антонка Китанова: През последните години материалната база е изключително подобрена. Вложихме много средства и с помощ от Общината и от училищния бюджет, макар че трудно се заделят средства, но успяхме да приведем материалната база в много добро състояние. Училището се издига сериозно като авторитет и достижения. Преди 10 години го заварих с една паралелка първи клас, а през всички тези години, успях да направя паралелките 3 и дори миналата и тази година, имаме по 4 паралелки първокласници, при положение че броят на децата намалява, конкуренцията е сериозна, а в съседство имаме и друго училище. Но това, че ставаме предпочитано училище, говори че и материалната база е в добро състояние, и педагогическия колектив работи добре.

Фокус: Имате ли специализирани кабинети?

Антонка Китанова: Имаме само 2 компютърни кабинета. По проект имахме стая за занимания и интереси, както и кабинет за безопасност на движението по пътищата.

Фокус: А правите ли някакви ремонти преди началото на учебната година?

Антонка Китанова: Преди началото на годината не, но през лятото извършвахме ремонти. На 1 септември и вчера, колегите отчетоха, че ремонтът е приключил навреме и почти сме готови с всичко за откриването на учебната година.

Фокус: А какъв беше ремонтът – освежителен или нещо друго?

Антонка Китанова: Сменихме цялата дограма на първия етаж, защото миналата година сменихме тази на втория етаж. Освен това направихме освежаване и почти цялостен ремонт на някои класни стаи, защото имаше доста стаи, които не бяха ремонтирани от 2-3 години. Но мога да се похваля, че първият етаж е напълно завършен.

Фокус: Какъв е броят на учениците, които ще се обучават през новата учебна 2017-2018 година?

Антонка Китанова: От 1 до 4 клас са 482-ма ученика с 2 подготвителни групи с 47 деца. Общо над 500 деца.

Фокус: А колко е голям учителският състав?

Антонка Китанова: Учителският състав е 47 човека.

Натали СТЕФАНОВА