Антон Величков, МЗХГ: В Благоевградска област се очаква жътвената кампания да продължи при подобряване на времето

Антон Величков, директор на Дирекция „Растениевъдство и биологични производство“  към Министерство на земеделието, храните и горите в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

 Фокус: Какво е състоянието на житните посеви в Благоевградска и Кюстендилска области?

Антон Величков: Състоянието на житните посеви в двете области към настоящия момент е добро. Ако трябва да сравняваме двете области, то в Благоевградска област е по- добро. Фазите към момента са изкласяване, цъфтеж и наливане в област Кюстендил. Те са преминали обаче за съжаление в периода когато е имало интензивна суша. В Кюстендил в тази сено фаза е имало период на суша, в резултат на което малко са загубили потенциала си за добив. В Благоевградска област не е така, а точно тези критични фази на развитие на житните са преминали по- благоприятно, така че ситуацията в Благоевградска област е по- благоприятна.

Фокус: Как са повлияли дъждовете и в двете области?

Антон Величков: По време на вегетацията тези дъждове не оказаха влияние и няма някакви сериозни полягания, заливания и други негативни последици в област Благоевград. В област Кюстендил е паднала градушка към 13-15 юни, което се е отразило неблагоприятно и има преовлажняване.  Това е причината в област Кюстендил да не е стартирала жътвената кампания, тъй като площите са преовлажнени и не може да се влезе с техника, за да се прибира. Не сме установили някакви сериозни щети от градушката в Кюстендилска област. Има протоколи за пропаднали площи за рапица в област Кюстендил. Има протокол от село Лозно, община Кюстендил за пропаднали 200 декара, а също така в землището на община Кюстендил има 150 декара и в землището на село Пороминово- 295 декара, които са подадени като унищожени от градушката.

Фокус: В Благоевградска област започна ли жътвената кампания?

Антон Величков: В Кюстендилска област се очаква жътвената кампания да започне при подобряване на времето и при изтегляне и леко пресушаване на почвената повърхност, за да могат да влезнат тежките машини и да прибират зърното. В Благоевградска област жътвата е започнала около 12 юни, но поради падналите обилни валежи за момента е спряло. Почвата е преовлажнена и влажността е по- висока на зърното. Ако няма нови валежи, нашите очаквания са жътвата да продължи в Петрич и Сандански, а след това и в другите общини.

Фокус: Какъв добив очаквате?

Антон Величков: За добив и за качество на зърното е още рано да се говори. Нашите очаквания са да бъде съизмеримо с 2017  година. Няма да има някакви сътресения по отношение на добива в двете области.

Лора КАЛЧЕВА