Антон Пейчев, МОСВ: За да бъде ефективен преходът ни към кръгова икономика, трябва да осъзнаем като потребители

Снимка: Личен архив

За да бъде ефективен преходът ни към кръгова икономика и за да рециклираме по-голяма част от отпадъците ни, трябва да осъзнаем като потребители. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Антон Пейчев, главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците“ към Министерството на околната среда и водите. Данните към 2017 година показват, че страната ни изостава сериозно в преработката на биоотпадъци, а от битовите отпадъци 35% се рециклират. „Това включва от една страна материалното рециклиране – пластмаса, хартия, метал и от друга страна включва компостирането на биоотпадъци. При материалното рециклиране, процентите на България са около и над средните за Европейския съюз. При нас все още изостава процентът на рециклирането на биоотпадъците. Не разполагаме с официални данни, за да видим как се предвижват конкретните отчетни резултати. Но това, което е цялостната политика и в програмните документи, и в програмирането на Оперативната програма „Околна среда“, е поставен акцентът върху тях, върху биоотпадъците. Вече тече изграждането на редица компостиращи инсталации, които бяха договорени в сегашния програмен период. Като резултат очакваме значително нарастване на компостираните биоотпадъци и да изпълним успешно целта до 2020 година за 50% рециклиране на отпадъци“, обясни Антон Пейчев. Той припомни, че след две години в Европейския съюз ще бъде забранено разпространяването на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Експертът обясни, че въпреки стремежа към разделно събиране, рециклиране и промяна на дизайна на продуктите, което е заложено в ервопейските директиви и стратегията за пластмасата, се оказва, че е необходимо някои от продуктите да бъдат забранени.
Йоланда ПЕЛОВА