Апелативен съд-Пловдив остави без уважение искането на Лазар Влайков за възобновяване на делото срещу него

Пазарджик. Апелативен съд-Пловдив остави без уважение искането на Лазар Влайков, бивш председател на Общинския съвет в град Септември, за възобновяване на наказателното дело от общ характер срещу него, става ясно от Решение на Апелативния съд, от 21 януари 2019 година, публикувано на страницата на съда. С решение на Окръжен съд-Пазарджик, бе изменена присъдата на Влайков, наложена от Районния съд, за това, че не е взел необходимите мерки за сигурност и с неговия пистолет, 6-годишно дете простреля смъртоносно в заведението му, Наско Тонкев от село Виноградец. Лазар Влайков получи 4 години лишаване от свобода. Искането му към Апелативния съд в Пловдив е да бъде отменено решението на Окръжен съд-Пазарджик и да бъде възобновено делото, поради съществени нарушения на материалния закон, процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В мотивите си за отказа Апелативен съд-Пловдив посочва, че не констатира наличието на сочените в искането процесуални нарушения, опорочаващи влязлата в сила присъда, допуснати при първоинстанционното разглеждане на делото и пропуснати от въззивната инстанция. Посочва се също, че първоинстанционният съд правилно и законосъобразно се е позовал на всички събрани в хода на досъдебното производство доказателствени материали. Проверил ги е и ги е оценил при спазване на процесуалния закон и по свое вътрешно убеждение. Първостепенният съд е изложил достатъчно убедителни мотиви защо приема за установена фактическата обстановка от обвинителния акт и въз основа на кои доказателствени материали. Направеният извод от първата инстанция, че осъденият Влайков е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.338, ал.3 вр. ал.1 от НК е законосъобразен, се посочва също в решението, което е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ваня НИКОЛОВА